Biće para za omladinsku politiku u budžetu za 2017. godinu

Sreda, 05 Oktobar 2016 10:01Autor: Jovana Mladenović

Grad Kragujevac će u 2017. godini finansirati i sufinansirati projekte, aktivnosti i manifestacije u oblasti omladinske politike, a Gradsko veće raspisalo je javni konkurs koji traje do 10. novembra.

Javni Konkurs je raspisan za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti omladinske politike za 2017. godinu za sledeće oblasti: učešće u međunarodnim projektima, povećanje zapošljivosti mladih, volonterizam mladih i jačanje aktivizma mladih,
unapređenje informisanja mladih o mladima i promocija sadržaja za mlade, prevencija bolesti i promocija zdravlja i zdravih stilova života, kampanje i akcije za povećanje nivoa socijalne uključenosti mladih iz osetljivih grupa.

Sredstva za ove namene biće predviđena su Odlukom o budžetu grada Kragujevca za 2017. godinu.

Obrazac prijave na Konkurs, prateća dokumentacija vezana za apliciranje i detaljne informacije dostupni su na zvaničnom sajtu grada Kragujevca.

Najnovije vesti iz ove kategorije