Decenijskom Strategijom održivog razvoja grada Kragujevca do kvalitetnijeg života građana

Sreda, 08 Avgust 2018 10:00Autor: Branko VukašinovićFoto: kragujevac.rs

U okviru izrade Strategije održivog razvoja za period od 2018. do 2028. godine, koja je ušla u završnu fazu, u Skupštini grada održana je prezentacija OLED baze, čiji će deo biti projekti koje će svi zainteresovani subjekti moći da dostave do kraja septembra.  Na taj način pružena je mogućnost gradskim preduzećima i ustanovama, organizacijama, udruženjima i građanima da učestvuju u izradi ove Strategije.  

Izrada Strategije održivog razvoja grada Kragujevca počela je pre godinu dana, a lokalna samouprava je taj posao poverila Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlјa. Strateški ciljevi ovog dokumenta su smanjenje nezaposlenosti, zaštita životne sredine, unapređenje infrasturkture i usluga Gradske uprave prema stanovništvu. S obzirom da izrada ove Strategije ulazi u završnu fazu u Skupštini grada je organizovana prezentacija OLED baze. Reč je o bazi u koju će se slivati idejni projekti koje predlože svi zainteresovani koji žele da se uključe u realizaciju Strategije. 

Strategija održivog razvoja je izuzetno bitan dokument, ne samo za Gradsku upravu i sistem lokalne samouprave, nego i za javni sektor, privredu i građane. Strategija je polazni dokument za naše budžete, poslovne politike, za sve ono što nas čeka u narednih deset godina kako bi ostvarili viziju razvoja grada definisanu na prethodnim radionicama. Stigli smo do završne faze koja podrazumeva definisanje konkretnih aktivnosti odnosno projekata od kojih očekujemo da doprinesu ostvarenju postavlјenih prioriteta”, rekla je član Gradskog veća za investicije i upravlјanje projektima, Minja Obradović. 

Sa prezentacije OLED baze u Skupštini grada upućen je poziv za dostavljanje projekata svim organizacijama, institucijama, preduzećima i nevladinom sektoru, od kojih se očekuje da predstave ideje i svoje viđenje razvoja Kragujevca u narednih deset godina. Rok za dostavljanje projekata je kraj septembra. 

Izrada Strategije održivog razvoja grada Kragujevca za period od 2018. do 2028. biće završena do kraja godine. Ovaj dokument trebalo bi, između ostalog, da obezbedi socijalni napredak, promociju inovacija i unapređenje sveobuhvatnog kvaliteta života građana.

Najnovije vesti iz ove kategorije