GV: Utvrđen predlog odluke o rebalansu budžeta za 2019.

Četvrtak, 11 Jul 2019 11:00Autor: InfoKGFoto: Arhiva/kragujevac.rs

Predlog odluke o rebalansu budžeta grada Kragujevca za 2019. godinu utvrđen je na poslednjoj sednici Gradskog veća i upućen odbornicima na razmatranje i odlučivanje. 

Pred odbornicima gradskog palamenta naći će se i predlog odluke o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i merom za ostvarivanje demografske i populacione politike. 

Iz Gradske uprave poručuju da proširena, odnosno dodatna finansijska podrška porodici utvrđuje se i dodelјuje radi pobolјšanja uslova za zadovolјavanje osnovnih potreba dece i roditelјa, usklađivanje rada i roditelјstva, posebnog podsticaja i podrške roditelјima da ostvare želјeni broj dece, pobolјšanja materijalnog položaja porodica sa decom, porodica sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i porodica sa decom bez roditelјskog staranja, ostvarivanja demografske i populacione politike grada Kragujevca.

Ova odluka ne donosi ništa novo u toj oblasti, već na jednom mestu definiše sva ta proširena prava, a ukupno ih je deset. Iako kao Gradska uprava nismo u obavezi da ih finansiramo, mi želimo da proširenim pravima iz oblasti društvene brige o stanovništvu, našim sugrađanima omogućimo kvalitetniji i bolјi život. Među proširenim pravima su besplatni udžbenici za učenike prvog razreda osnovnih škola, kao i knjige za nagrađivanje odličnih učenika svih osnovnih i srednjih škola, besplatan prevoz u javnom gradskom saobraćaju za sve osnovce i srednjškolce bez obzira na udalјenost mesta stanovanja od škole, boravak na Kopaoniku tokom letnjeg raspusta za decu iz socijalno ugroženih porodica, dnevni boravci za decu sa smetnjama u razvoju, a u okviru mera za ostvarivanje demografske i populacione politike to je finansijska podrška za vantelesnu oplodnju”, rekao je načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Nikola Ribarić. 

Gradsko veće uputilo je u skupštinsku proceduru i predlog odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji grada Kragujevca kojom se utvrđuju obveznici plaćanja, osnovica, visina i olakšice.

Najnovije vesti iz ove kategorije