Predavanje Draga Bešla na Univerzitetu u Kragujevcu

Sreda, 17 Jul 2019 12:30Autor: InfoKG

Predavanje prof. dr Draga Bešla, sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Štrojsmajera u Osijeku, na temu “Antioksidacijska aktivnost polifenola” biće održano sutra od 11 sati u Svečanoj sali kragujevačkog Univerziteta. 

Profesor Bešlo će predstaviti rezultate istraživanja koja se odnose na određivanje ukupnog sadržaja polifenola u medu Folin-Ciocalteu-vom metodom, određivanje antioksidacijske aktivnosti DPPH metodom, izolovanje fenola kromatografskom metodom i identifikacijom sa HPLC metodom.

Najnovije vesti iz ove kategorije