Smernice za kvalitetnije programsko budžetiranje, obavezno podnošenje izveštaja ministarstvu

Ponedeljak, 16 Oktobar 2017 16:31Autor: Jovana Mladenović

Regionalna radionica za podršku gradovima, opštinama i gradskim opštinama u ciklusu izrade programskog budžeta za 2018. godinu, jedna od 12, održana je danas u Kragujevcu za predstavnike lokalnih samouprava iz Šumadije i Pomoravlja. Kroz primere je ukazano na najčešće greške prilikom planiranja budžeta i date su smernice za kvalitetniju primenu Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. 

Radionice organizuje Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom finansija u okviru Exchange 5 Programa, koji finansira Evropska unija.

Kroz primere je ukazano na najčešće greške prilikom planiranja budžeta i date su smernice za kvalitetniju primenu Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija. Učesnicima je predstavljeno i Uputstvo za praćenje i izveštavanje o učinku programa koje je Ministarstvo finansija donelo u maju 2017. godine i po kome će lokalne samouprave biti obavezne da podnose izveštaje o realizaciji budžeta.

Prema rečima Aleksandra Marinkovića, koordinatora za planiranje i programsko budžetiranje, komponente 2 u okviru Exchange 5 programa, programsko budžetiranje je novi model budžetiranja koji lokalne samouprave primenjuju od 2015. godine i koji je zamenio dotadašnje linijsko budžetiranje. "Prelazak sa linijskog budžetiranja na programsko podrazumeva sagledavanje svrhe rashoda, određivanje prioritetnih rashoda, da vidimo šta se tim javnim sredstvima dobija i šta treba unaprediti za naredne dve do tri godine. Od ove godine su lokalne samouprave obavezne da izveštavaju i prate rezulatate učinaka programa i jedan deo radionice odnosiće se na uputstvo koje je Ministarstvo finansija izdalo i u skladu sa tim uputstvom lokalne samouprave će do 15. marta biti u obavezi da pripreme izveštaje vezano za odluku za 2017. godinu", kaže Aleksandar Marinković, koordinator  programa Exchange 5. 

Naime, kvalitet programskih budžeta lokalnih samouprava počiva upravo na realističnosti i merljivosti učinaka, te postepenom unapređenju u odlučivanju o budžetskim alokacijama u cilju poboljšane efikasnosti i efektivnosti postojećih usluga. U tom smislu, nužno je da sve lokalne samouprave pored primene programske klasifikacije, kroz svoje odluke o budžetu predstave ciljeve i indikatore za programe, programske aktivnosti i projekte koje će finansirati i da o njima redovno izveštavaju.


 

Najnovije vesti iz ove kategorije