STARI KRAGUJEVAC - Stara crkva

Nedelja, 25 Novembar 2018 14:00Autor: InfoKGIzvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović

Određujući Kragujevac za prestonicu obnovljene Srbije, knez Miloš je na uzvišici kod Donjeg parka, na levoj obali Lepenice, podigao svoj dvor, a na desnoj pridvornu crkvu posvećenu "trojstvu", koja je sa dvorom bila povezana drvenom ćuprijom. 

Stara crkva, kneževa zadužbina koja i danas postoji u neizmenjenom obliku, podignuta je 1818. godine, na mestu gde je nekad bilo groblje. Dokaz za to su veliki nadgrobni spomenici uzidani u temelje ovog hrama.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Knez Miloš Obrenović kao ktitor ovog hrama nije žalio materijalnih sredstava. Dokaz za to je angažovanje najboljih majstora za gradnju crkve, koji su uspeli da za veoma kratko vreme podignu hram. Svi poslovi na izgradnji crkve bili su gotovi do novembra 1818. godine. Kao glavni majstor na izgradnji hrama pominje se Milutin Gođevac iz Osata u istočnoj Bosni. Kad je građenje crkve bilo pri kraju, postavljena je sa desne strane ploča od belog mermera o ktitoru i vremenu nastanka, ona i danas postoji. Uređenje enterijera povereno je italijanskim majstorima Đuzepeu di Antoniju i Maueru Martinu. Najveću vrednost imaju ikone na ikonostasu skladnih proporcija. One su delo najboljih majstora toga vremena, koje je Miloš dovodio na svoj dvor.

Crkva je pravougaone osnove sa polukružnim bočnim pevnicama i oltarskom apsidom. Prema zabeleškama očevidaca bila je puna predmeta koji su joj poklanjali priložnici iz raznih društvenih slojeva. Interesantno je da je u unutrašnjosti crkve bilo devet srebrnih kandila i dva "prekrasna staklena polijeleja". 

Zadužbina kneza Miloša rekonstruisana je nekoliko puta. Godine 1829. prvi put su zazvonila zvona sa ove crkve, a najobimniji radovi na obnovi izvršeni su 1907. godine, kada je uz crkvu podignuta spratna barokna zvonara, prema projektu arhitekte Jovana Ilkića.

Najnovije vesti iz ove kategorije