Stari Kragujevac: VREME BEČKOG RATA 1683-1699 (Drugi deo)

Nedelja, 15 April 2018 14:00Autor: InfoKGIzvor: Stari Kragujevac/Boriša Radovanović

O životu i razvitku grada na Lepenici u ovom periodu turske vladavine teško je nešto više reći. Zna se da je naselje vrlo brzo obnovljeno. Na mestu stare džamije izgrađena je krajem XVII veka nova, lepa džamija od tesanog kamena. Pored džamije i visokog munareta koji se video sa velike udaljenosti, Kragujevac se u ovom periodu može ponositi i sa nekoliko lepih česmi, cincarskih hanova i dva karavan-seraja. 

Prvi deo teksta čitajte OVDE.

Kragujevačka čaršija počinjala je kod današnjeg Krsta (kod pošte) pa se spuštala do Kamenog mosta. Broj zanatlijskih radnji iz godine u godinu povećavao se. U gradu žive i bogatije spahije, koje su izlazile van grada, na teferič.

Sam život u čaršiji bio je miran i odvijao se u trgovačkom delu čaršije, gde su bile smeštene zanatlijske radnje i hanovi. Oko varoši su bile plodne njive i livade, koje su u posedu držali kragujevački Turci. S desne strane Lepenice bila je velika bara, a dalja okolina varoši bila je obrasla gustom šumom.

Tekst, uz saglasnost autora, preuzet iz knjige "Stari Kragujevac" Boriše Radovanovića.

Arhitektonsko nasleđe Kragujevca iz ovog perioda nije se sačuvalo, iz prostog razloga što su kuće bile od slabog materijala, bez prozora i sigrnih krovova. Ostaci džamije iz ovog perioda mogli su se videti sve do 1885. godine, kada su srušeni i na tom mestu podignuta kafana. 
 

Najnovije vesti iz ove kategorije