Uskoro KAMERE na 30 lokacija u gradu: Pod video nadzorom stajališta, raskrsnice, parkinzi

Utorak, 13 Mart 2018 15:23Autor: Jovana Mladenović

Na 30 lokacija u gradu trebalo bi da budu postavljene kamere za nadzor u okviru projekta "Kragujevac - bezbedan grad". One će se naći na autobuskim stajalištima, trotoarima, parkinzima i raskrsnicama, kako bi se omogućilo unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza. 

Grad Kragujevac apliciraće sa tim projektom kod Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave radi obezbeđivanja sredstava u iznosu od 25 miliona dinara. 

To je odlučeno na današnjoj sednici Gradskog veća, a u cilju obezbeđenja sigurnog i bezbednog javnog prevoza sugrađana. Očekuje se da taj projekat doprinese i eliminaciji nelojalne konkurencije čime se umanjuju prihodi neophodni za obavljanje komunalne delatnosti javnog gradskog i prigradskog prevoza putnika. 

Projekat predviđa instaliranje kamera za video nadzor na 30 lokacija u gradu - na autobuskim stajalištima, trotoarima, parking prostorima kao i saobraćajnim raskrsnicama, kako bi se omogućilo unapređenje sistema javnog gradskog i prigradskog prevoza. 

Zbog odluke o dugoročnom i kratkoročnom zaduživanja grada za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda i deficita tekuće likvidnosti, Gradsko veće utvrdilo je Predlog odluke o rebalansu budžeta grada za 2018. godinu kojom se ukupni prihodi i primanja utvrđuju u iznosu od 7.494.124.000 dinara i uputili Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje.

Pred odbornicima će se naći i Predlog odluke o izmenama Odluke o ostvarivanju prava na finansijsku pomoć za vantelesnu oplodnju. Razlog za izmenu je postupanje u interesu podnosilaca zahteva odnosno podizanje starosne granice za žene sa 44 na 45 godina u momentu podnošenja zahteva. Takođe, imajući u vidu izmene u pravnom sistemu izmenom odluke, strankama će biti omogućeno da izbegnu dodatne troškove overe izjava za vanbračne partnere. Izmene će omogućiti da se u izuzetnim slučajevima uvede mogućnost odobravanja dodatne finansijske pomoći za vantelesnu oplodnju do maksimalnog iznosa od 250.000 dinara za parove koji su prethodno ostavrili to pravo na iznos manji od maksimalno dozvoljenog.

Gradsko veće dalo je saglasnost Gradskoj upravi za investicije za pokretanje postupka javne nabavke za izgradnju pešačkog pružnog prelaza u ulici Dragoslava Srejovića. Donet je i zaključak o pokretanju inicijative za izradu planova detaljne regulacije  „Ulica Daničićeva, Pozorišna do ulice Kneza Mihaila“, „Kružni tok Mala vaga“ i „Ulica Dragojla Dudića“.
Na sednici je doneta i odluka o odobravanju godišnjih programa sportskih organizacija i određivanju visine sredstava za njihovu realizaciju. Kriterijume za dodelu sredstava ispunila je 61 sportska organizacija, dok je 45 odbijeno. 

Najnovije vesti iz ove kategorije