Veliko ažuriranje Adresnog registra: Kragujevac ozvaničava nazive ulica

Utorak, 20 Novembar 2018 10:00Autor: Jovana MladenovićFoto: Zoran Petrović

Kroz projekat “Ažuriranje Adresnog registra u Republici Srbiji“ grad Kragujevac ozvaničiće nazive ulica koje do sada nisu nosile zvanične nazive, a lica koja žive u njima poseduju lična dokumenta sa tim adresama.

U okviru projekta “Ažuriranje Adresnog registra u Republici Srbiji“ Gradsko veće utvrdilo je Predlog odluke o određivanju naziva ulicama i trgovima u Kragujevcu koji imaju nazive, ali nisu ozvaničeni. Predlog odluke upućen je u skupštinsku proceduru na razmatranje i odlučivanje. 

Prema Elaboratu uličnog sistema Republičkog geodetskog zavoda za naseljeno mesto Kragujevac određeno je 384 naziva ulica i trgova. Odluka se odnosi na ulice koje nemaju zvaničan naziv prema Skupštinskoj odluci, ali na terenu egzistitraju sa nazivima koji su upisani u Adresni registar kao nezvanični nazivi. Pored toga, lica koja žive u ulicama sa nezvaničnim nazivima, poseduju lična dokumenta sa tim adresama. S obzirom na to, najcelishodnije je ozvaničiti nazive tih ulica donošenjem skupštinske odluke. 

Projekat Vlade Srbije “Ažuriranje Adresnog registra u  Republici Srbiji“ uključuje sva relavantna ministarstva i organizacije i podrazumeva da svaka ulica dobije naziv, a svaki objekat dobije kućni broj. Time će zvanična baza Adresnog registra biti potupuno ažurirana, nakon čega će moći da je preuzmu i koriste sve državne institucije. 

Veće je obrazovalo i tri Radna tima za implementaciju projekata: Izgradnja otvorenog sportskog terena u Velikom parku, Revitalizacija i proširenje braunfild lokacije u staroj industrijskoj zoni i Pripreme projektne dokumentacije za sanaciju drumskog mosta preko reke Lepenice, koje zajednički realizuju grad Kragujevac i Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, a finansira iz donacije UNOPS – EUPRO. 

Članovi veća doneli su i Program zimske službe, a poslovi zimskog održavanja gradskih ulica, trotoara i javnih površina povereni su JKP Šumadija Kragujevac.

Najnovije vesti iz ove kategorije