Za tri godine skoro DVE MILIJARDE: Kragujevac svake godine povećavao subvencije javnim preduzećima

Četvrtak, 14 Februar 2019 10:15Autor: Jovana Mladenović

Grad Kragujevac u periodu od 2015. do 2017. godine kontinuirano je povećavao subvencije javnim preduzećima i u njih uložio gotovo dve milijarde dinara, pokazuje izveštaj Državne revizorske institucije. Dok DRI konstatuje da postoji sistemski problem, gradonačelnik Radomir Nikolić kaže da je to bio jedini način da preduzeća budu likvidna.

Godine 2015. subvencije su iznosile 400 miliona dinara, 2016. 500 miliona, a 2017. čak više od milijardu dinara," rekao je Duško Pejović, predsednik DRI i generalni državni revizor. 

Na osnovu toga, DRI konstatuje da postoji "sistemski problem povećanja subvencija i nesvrsishodnost u trošenju. 

DRI se osvrnula i na temu protivgradne zaštite u Republici Srbiji - da li se efikasnijim sprovođenjem mera može smanjiti šteta od grada i postići bolja zaštita poljoprivrednog proizvoda i poljoprivrednog proizvođača. Izveštaj je pokazao da nije na adekvatan način obezbeđeno jedinstveno, integralno i celovito funkcionisanje Zakona odbrane od grada, jer nije stabilno finansiranje niti pravilna i po principu rizika zasnovana podela kupljenih i nabavljenih protivgradnih raketa.

DRI je analizirala subvencije javnim preduzećima u 8 jedinica lokalne samouprave u Srbiji. Cilj revizije je efikasno planiranje, realizacija i kontrola subvencija javnim preduzećima. Konstatacije DRI iznete u Kragujevcu primenjive su i za druge lokalne samouprave.

"Kragujevac je u periodu od 2015. do 1017. godine izdvojio značajna sredstva za subvencionisanje preduzeća koje se objašnjava nasleđenim dugovima i racionalizacijom, te isplatama obaveza iz prostora subvencija", zaključio je dr Pejović. 

Grad Kragujevac je subvencijama pomogao svim preduzećima da stanu na zdrave noge, a subvencije je pratila racionalizacija, smanjenje troškova kroz objedinjene javne nabavke za ceo sistem lokalne samouprave. Subvencije su pomogle preduzećima da izmire zaostale obaveze i dovele ih u stanje likvidnosti.

Sa druge strane, gradonačelnik Radomir Nikolić kaže da ne zna da li je to sa aspekta Državne revizorke institucije opravdano ili ne, ali je to za Kragujevac bio jedini način da reši probleme u preduzećima. "Dokaz za to je da grad Kragujevac u ovoj godini nema predviđenih subvencija za komunalna preduzeća", rekao je Nikolić i istakao da najveći deo subvencija se izdvaja za javni gradski prevoz, 66 odsto.

Najnovije vesti iz ove kategorije