Izložba i promocija knjige crteža "Jednominutni tango" u SKC-u

Sreda, 10 Oktobar 2018 09:00Autor: Jovana Mladenović

Izložba i promocija knjige crteža "Jednominutni tango", autora Gorana Dimića, biće upriličene sutra od 20 časova u Galeriji SKC-a. 

LJUBAVNI CRTEŽI

Svoj likovni dar Goran Dimić je obilato koristio radeći u advertajzing agencijama, a kao grafički dizajner je, sigurno, ostavio značajan trag, najpre u Beogradu, a zatim i u Budimpešti, u koju se preselio devedesetih godina dvadesetog veka i gde je učestvovao u marketinškom oblikovanju mađarske postkomunističke scene. Ovo je važno pomenuti iz više razloga; u prvom redu, da bi se istakao svedeni likovni jezik u definisanju forme kao nosica poruke. U propagandnoj industriji posebno uspešnima smatraju se radovi koji, iako žanrovski određeni, uspostavljaju originalno i novo likovno čitanje i samosvojnu estetiku. Nije mali broj plakata Gorana Dimića o kojima se može govoriti na ovaj način. Međutim, tema ovog teksta nije još jedna uspešna reklamna kampanja. O njegovoj dugogodišnjoj praksi bilo je reči zbog serije erotskih crteža. Formalnu analizu karakterisale bi upravo osobine koje su pomenute kao deo zanatskog umeća Gorana Dimića. Taj pogled na crteže definiše svedenost izraza i jačina poruke ili komunikativnosti rada. Zanimljiva je činjenica da sadržaj nije definisan samom temom, njenom škakljivošću, eksplicitnošću ili pak, jednostavnošću. Crteži su proizvod snažnog intimnog doživljaja koji je nadrastao polje strasti kao primarno osećanje i nastavio da traje kao emocija. Ta transformacija čini ove crteže interesantnim novom pogledu nepristrasnog posmatrača. Goran Dimić uspeva da se postavi izvan događaja, da bude i učesnik i posmatrač da bi u crtežu oživeo glavni trenutak intimnog jedinstva i tako ga produžio u liniji vremena. Valovita kontura linija, međutim, ne isejava vrtlog strasti, na šta bi upućivalo njeno talasanje u formiranju oblika. Nastali prizor uspostavlja harmoničan i ujednačen ritam koji je nevidljivo prisutan na svakom novom crtežu. Ta vibracija nije eksplicitno vidljiva ali je realno prisutna, možda kao prisustvo koje prizor strasti pretvara u trajno osećanje koje ostavlja važan trag u duši. Ova intimna ispovest Gorana Dimića ostavlja utisak nasušne potrebe autora da sačuva aktere ljubavne drame od njih samih, da otvori mogućnost da izbegnu opasnosti, da umaknu životu i nestajanju. Splet linija koji samo nagoveštava oblike, prostire se kao mreža ili stvarni pokrivač za omamljene ljubavnike. Upravo ovo umeće da se dislocira, da se sagleda izvan sebe, ali da istovremeno bude u igri i van nje, autora uvodi u polje kreacije, a crteže upućuje ka posmatraču, otvarajući pitanja koja su opšta isto koliko su i lična. Na ovaj način su i poruka i likovno, crtačko umeće samo sredstva da se bude što istinitiji sa sobom i sa onim što se zove drugi. Unutrašnja ispitivanja su jedna od suštinskih tema umetnosti, ono bez čega ona gotovo da ne može, lična molitva sa nepredvidivim rezultatom. U svakom slučaju, uzbudljiva avantura! 

Dragica Vuković, istoričarka umetnosti  

Izložba će biti otvorena do 20. oktobra.

Najnovije vesti iz ove kategorije