Info

100.000 dinara za prvorođenu bebu u novogodišnjoj noći po julijanskom kalendaru

Autor: Jovana Mladenović
14:30 | Ponedeljak, 13 01 2020

Poput prvorođenčeta 1. januara, i beba koja se rodi prva u novogodišnjoj noći po julijanskom kalendaru dobiće poklon čestitku grada Kragujevca u iznosu od 100.000 dinara.

U skladu sa Odlukom o proširenim i dodatnim pravima finansijske podrške porodici sa decom i merom za ostvarivanje demografske i populacione politike, poklon čestitku dobiće porodilja koja ima prebivalište/boravište na teritoriji grada Kragujevca.

Odluku o darivanju bebe donelo je Gradsko veće na današnjoj sednici.

Pored toga, na sednici je donet i Program istraživanja i kontrole životne sredine na teritoriji grada u tekućoj godini, sistematskim i povremenim merenjima zagađujućih materija u vazduhu, vodi, zemljištu... Pojedinačni programi sistematske kontrole kvaliteta životne sredine utvrđuju se radi redovnog ispitivanja, praćenja i kontrole nivoa buke u životnoj sredini, kvaliteta površinskih voda, zagađenosti zemljišta i kontrole kvaliteta vode za piće iz javnih česmi. 

Programom je utvrđen način i učestalost sistematskog merenja nivoa buke na šest mernih mesta, jednom mesečno. Kontrola kvaliteta površinskih voda vršiće se na reci Lepenici, nizvodno od grada, a dinamika uzorkovanja je kvartalna. Za ispitivanje zagađenosti zemljišta određeno je sedam mernih mesta, dok će se kontrola kvaliteta vode za piće iz javnih česama obavljati dva puta mesečno.