InfoFoto: kragujevac.ls.gov.rs

15 MILIONA za podršku mikro i malim preduzećima u oblasti metalskog i IKT sektora i ženskog preduzetništva

Autor: InfoKG
15:00 | Petak, 26 05 2023

Za privrednike sa sedištem na teritoriji grada Kragujevca koji posluju u oblasti metalskog i IKT sektora i  ženskog preduzetništva Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije raspisala je Javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava. Iznos sredstava opredeljen za realizaciju ovog programa za 2023. godinu iznosi 15 miliona dinara. Tim povodom u Gradskoj upravi u organizaciji Odeljenja za lokalni ekonomski razvoj i privredu održan je info dan i privrednicima prezentovan program, uslovi i visina sredstava.  Sa privrednicima je razgovarao načelnik Gradske uprave za razvoj i investicije Dejan Ružić.

"Grad Kragujevac, drugu godinu zaredom, je opredelio sredstva podrške privredi u Kragujevcu, za postojeća privredna društva iz oblasti IKT-a i metalskog sektora, što je u skladu sa programom Lokalnog ekonomskog razvoja za period 2021-2023", kazao  je Dejan Ružić, načelnik resorne gradske uprave. "Ove godine je planirano 15 miliona dinara što će otpilike biti dovoljno za četrdesetak kompanija, odnosno društava i preduzetnika", ocenjuje Ružić. Budući da je Vlada RS ovu godinu proglasila godinom ženskog preduzetništva, deo budžeta biće izdvojen za razvoj ženskog preduzetništva.  Ružić je podsetio da je prošlogodišnji budžet od 8, 2 miliona dinara bio raspoređen na 25 preduzetnika i preduzeća koji su poslovali u istim sektorima i pozvao sve zainteresovane preduzetnike i privredna društva da se informišu putem javnog poziva na zvaničnom sajtu grada na Linku

Rok za podnošenja prijava je 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.rs. Zainteresovani preduzetnici prijavni formular sa pratećom dokumentacijom mogu da predaju na prijemnom šalteru u holu zgrade Gradske uprave grada Kragujevca ili putem pošte na adresu: Trg slobode broj 3, Kragujevac, sa naznakom ,,Prijava za javni poziv za dodelu podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Kragujevca za 2023. godinu'', za Komisiju za dodelu podsticajnih sredstava.

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti svakog radnog dana neposredno u Gradskoj upravi za razvoj i investicije, Odeljenju za lokalni ekonomski razvoj i privredu u kancelariji broj 6, ulica Nikole Pašića 6/2, putem e-mail-a: ledoffice@kg.org.rs ili  elefona 060/2340406.