Info

Akreditovan novi Centar izuzetnih vrednosti na FMN

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Sreda, 20 07 2022

Odbor za akreditaciju naučno-istraživačkih organizacija doneo je odluku o akreditaciji Centra izuzetnih vrednosti za izučavanje redoks ravnoteže u kardiovaskularnim i metaboličkim poremećajima Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu.

Centar za izučavanje redoks ravnoteže u kardiovaskularnim i metaboličkim poremećajima je formiran u okviru Centra za pretklinička i funkcionalna istraživanja Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i upisan je u Registar laboratorija pri Ministarstvu zdravlja.

Novoakreditovanim Centrom biće dodatno unapređen naučno-istraživački rad naših nastavnika i saradnika kao i studenata na postdiplomskim studijama. Istovremeno, akreditacijom novog Centra izuzetnih vrednosti za izučavanje redoks ravnoteže u kardiovaskularnim i metaboličkim poremećajima, pokazujemo opravdanost i značaj gradnje zgrade Centara izuzetnih vrednosti Univerziteta u Kragujevcu, koja će doprineti bržem, efikasnijem i kvalitetnijem radu ne samo u naučno-istraživačkom, već i ostalim delatnostima našeg fakulteta. Novoakreditovani Centar FMN omogućiće i svima koji su zainteresovani za naučno-istraživači rad u ovoj oblasti dodatno usavršavanje i fokusiranje na izučavanje redoks ravnoteže kako u kardiovaskularnim, tako i u metaboličkim poremećajima. Osnivanje Centra potencijalno ima širi nacionalni značaj u pogledu obezbeđivanja rezultata istraživanja koji bi bili interesantni široj naučnoj javnosti, a samim tim bi se omogućilo i uspešnije konkurisanje za dobijanje sredstava iz međunarodnih naučnih fondova. Na taj način bi se prezentovao pun potencijal naučnih istraživanja redoks ravnoteže, kao i praktična primena dobijenih rezultata, poručuju sa FMN.