InfoFoto: Privatna arhiva

Aleksandru Arsenijeviću poništili jedan doktorat, sad ima dva

Autor: InfoKG
10:00 | Utorak, 11 08 2020

Univerzitet u Kragujevcu je sproveo u delo presudu Upravnog suda koji je docentu Aleksandru Arsenijeviću vratio i akademsko zvanje i radni status na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu, piše Politika. 

Postupajući po presudi Upravnog suda, Univerzitet u Kragujevcu je poništio sve svoje ranije odluke i mladom kragujevačkom doktoru nauka Aleksandru Arsenijeviću vratio stečeno akademsko zvanje. Odlukom Senata kragujevačkog Univerziteta od 16. jula, Arsenijeviću je vraćen i radni status na Fakultetu medicinskih nauka, gde je od septembra 2017. bio zaposlen kao docent na predmetu onkologija.

Na ovaj način anulirana su sva sporna akta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je Arsenijeviću, u jednom trenutku, uskratilo pravo da se bavi naučnim radom. Ovaj ambiciozni istraživač bio je žrtva političke i medijske kampanje koja je 2018. godine vođena protiv njegovog oca, smenjenog rektora Nebojše Arsenijevića.

Drago mi je što sam posle dvogodišnje pravne borbe uspeo da povratim univerzitetsku čast i osvetlam obraz svojoj porodici koja je Srbiji podarila više od dvadeset uglednih doktora i lekara. Odlukom suda potvrđen je i moj mukotrpni petogodišnji rad na izradi doktorske disertacije čiji su dometi dokazani u svetskim okvirima. Koristim ovu priliku da zahvalim svom mentoru, profesorki Mariji Milovanović, kao i svim kolegama koji su bili uz mene u teškim trenucima, kada su pojedini lјudi iz vrha države, sa univerziteta i fakulteta, uz pomoć nekih medija, nasrnuli na mog oca i mene. Neću im to zaboraviti nikada”, poručuje Arsenijević u razgovoru za „Politiku”.

Rešenje kojim je mladom Arsenijeviću poništen doktorat i oduzeto pravo na rad, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donelo je jula 2018. godine, mesec dana nakon što je sa mesta rektora Univerziteta u Kragujevcu smenjen njegov otac koji je bio optužen za nepotizam.

Za odbranu rada pod nazivom „Značaj ekspresije galektina 3 u patogenezi primarnog bilijarnog holongitisa kod miševa” Arsenijević je dobio najviše ocene, ali se onda najednom ispostavilo da je doktorske studije upisao pre nego što je položio sve ispite na osnovnim akademskim studijama.

Na sudu je, međutim, dokazano da je upis Arsenijevića na doktorske studije obavlјen u skladu sa zakonom i svim univerzitetskim i fakultetskim propisima. Pravno neutemelјeno rešenje resornog ministarstva je oboreno, pa Senatu Univerziteta u Kragujevcu nije preostalo ništa drugo do da primi k znanju presudu i sprovede je u delo.

U međuvremenu, iako pod stalnim pritiscima i optužbama da se poneo nečasno, Aleksandar Arsenijević je doktorirao po drugi put. I za taj rad pod nazivom „Primarni bilijarni holangitis miševa izazvan bakterijom novosphingobium aromaticivorans; uloga galektina 3 u aktivizaciji inflamazoma”, dobio je najviše ocene.

Gledam sa ponosom na oba svoja doktorata. Drugi sam, doduše, pripremao u uslovima lične i radne izolacije, kao nepravedno osuđen i izopšten iz zajednice kojoj pripadam po svakom osnovu. Zajedno sa kolegama trpeo sam udarce koji oduzimaju i vreme i snagu. Druga doktorska teza je, ipak, uspešno odbranjena, a objavlјeni radovi iznikli iz pripreme omogućili su Univerzitetu u Kragujevcu da se svrsta na Šangajsku listu 300 najbolјih visokoškolskih ustanova u svetu u oblasti kliničke medicine. Takođe, dobijeno je i nekoliko međunarodnih projekata od kojih su korist imali i moj fakultet, i grad Kragujevac, i država. Međutim, nisam optimista kad je u pitanju budućnost, jer sredina u kojoj pokušavam da se bavim naukom  drastično promenila, nastavlјajući progresivno da propada, baš kao i oboleli od bolesti koje sam sa kolegama istraživao i o kojima smo pisali”, kaže za “Politiku” Arsenijević.

U presudi Upravnog suda je navedeno da ponavlјanja postupka nema, ali je naznačeno i da docentu doktoru Aleksandru Arsenijeviću moraju biti isplaćene sve pripadajuće zarade, naknade, kao i druga primanja koja su zaposlenom bila uskraćena pune dve godine.

Izvor: Politika