InfoFoto: InfoKG

ANKETNI ODBORI: Nadležni okolišaju sa odgovorom kada počinju sa radom

Autor: InfoKG
11:00 | Četvrtak, 13 06 2024

Anketni odbori koji će se baviti rekonstrukcijom Tržnice i isplatom gotovo 300 miliona dinara iz gradske kase za zemljište kod Zastavinog servisa, formirani su na zahtev celokupne kragujevačke opozicije na sednici Skupštine grada 21. maja, a na naše pitanje upućeno nadležnima putem Informativne službe grada, konkretan odgovor na to kada će ova dva odbora početi sa zasedanjem, nismo dobili.

Naime, uputili smo sledeća pitanja: "Kada će anketni odbori početi sa radom, koliko često će se članovi odbora sastajati, da li postoji neka procena o tome koliko vremena će biti potrebno za sastavljanje izveštaja i slične relevantne informacije kojima raspolažete".

Namera nam je bila, pre svega, da informišemo javnost o početku rada anketnih odbora i načinu njihovog funkcionisanja, ali smo od nadležnih dobili sledeće odgovore: 

1. Anketni odbori koje je obrazovala Skupština grada Kragujevca u skladu sa Odlukom saziva predsednik Anketnog odbora koji organizuje rad, saziva i predsedava sednicama.

2. Imajući u vidu da je Odlukom o obrazovanju predviđeno da Anketni odbor ima pravo da traži od državnih organa, organa lokalne samouprave, preduzeća, ustanova, drugih organizacija i službi, podatke, isprave, obaveštenja kao i izjave pojedinaca koje su mu potrebne za rad i odlučivanje, ne može se proceniti koliko je vremena potrebno za sastavljanje izveštaja.  

Iz priloženog vidimo da je prvi odgovor potpuno banalan i beskoristan za pitanje kada će anketni odbori početi da rade. Ni ono što je navedeno pod dva, ne daje nam odgovor na glavno pitanje - kada će anketni odbori početi da rade? A kada nemamo odgovor na to pitanje, potpuno je logično da se ne može dati procena ni koliko vremena će biti potrebno za sastavljanje izveštaja, što je jedino konkretno u izjavi nadležnih.

Podsetimo, Skupština grada je usvojila odluku o obrazovanju Anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za izgradnju, projektovanje i izvođenje radova na objektu Gradske tržnice u Kragujevcu. 

Čini ga sedam članova, četiri su predstavnici vladajuće većine i tri opozicije: 

- Predsednik arhitekta Dušan Soković, SNS
- Zamenik predsednika Aleksandar Lazović, SNS
- Biljana Ilić Stošić, SNS
- Gordana Todorović, SPS
- Veroljub Stevanović, Ujedinjeni protiv nasilja – Nada za Kragujevac
- Ivan Dubljanin, Ujedinjeni protiv nasilja – Nada za Kragujevac
- Milan Milosavljević, Za Kragujevac – Znamo se.

Ciljevi formiranja Anketnog odbora za Tržnicu su utvrđivanje odgovornosti odgovornih lica JKP Šumadija (direktora i Nadzornog odbora); da se utvrdi da li je JKP Šumadija pokrenulo naplatu penala što radovi nisu obavljeni u roku; da se utvrdi na koji način je ugovor sa izvođačem raskunut; skidanje hipoteke sa matičnog objekta Tržnice.

Skupština je usvojila i odluku o obrazovanju Anketnog odbora radi sagledavanja okolnosti vezanih za donošenje Zaključka Gradskog veća broj: 400-3011/23-V od 12. juna 2023. godine. 

Reč je o isplati 296 miliona dinara za zemljište kod Zastavinog servisa licima koja nisu vlasnici istog, tvrde opozicioni odbornici. "Radi se o protivzakonitoj odluci koju je Skupština grada donela za lokaciju „Zastavin servis“ i time omogućila protivpravno bogaćenje trećem licu na teret budžeta grada. Isplata 296 miliona dinara za spornu lokaciju ugrožava funkcionisanje grada".

Članovi su: 

- predsednik Aleksandar Lazović, SNS
- zamenik predsednika Miroslav Petrašinović, SNS
- Slavica Radenković, SNS
. Zoran Prokić, SPS 
- Obrad Turković, Ujedinjeni protiv nasilja – Nada za Kragujevac
- Slađan Rakić, Kragujevačka inicijativa
- Jovica Radovanović, Volim selo svoje.

Opozicija je, podsetimo, ovim povodom podnela krivične prijave protiv gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića, vršioca dužnosti gradskog pravobranioca Zlatka Gorgievskog i predsednika Skupštine grada u prošlom sazivu Miroslava Petrašinovića.

Anketni odbori baviće se utvrđivanjem okolnosti i činjenica, koje će u vidu izveštaja biti iznete pred Skupštinu, kad aće se o njima i raspravljati.