Info

Bez nepotrebnih odlazaka na šalter – uskoro aplikacija mRFZO

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Utorak, 16 08 2022

Republički fond za zdravstveno osiguranje razvija aplikaciju mRFZO za pametne telefone i tablete, koja će svima omogućiti brz i jednostavan uvid u podatke iz matične evidencije. Biće moguće da bez odlaska na šalter osigurana lica dođu do podataka o podnetim prijavama na obavezno socijalno osiguranje, overi zdravstvene kartice, nadležnoj ispostavi, i slično.

Ova aplikacija će u nekoliko klikova pokazati pregled potvrda za oslobađanje od plaćanja participacije, stomatoloških potvrda, overe pomagala, zatim pregled bolovanja, putnih troškova, INO obrazaca i ocena lekarskih komisija.

Značajno je napomenuti da za decu stariju od 15 godina, roditelj kao nosilac osiguranja, ima mogućnost pregleda osnovnih podataka, ali podaci o ostvarenim pravima deteta starijeg od 15 godina neće biti dostupni roditelju. Razlog za navedeno je činjenica da se aplikacija razvija u skladu sa svim propisima koji se odnose na zaštitu podataka o ličnosti i prava pacijenata.

Mobilna aplikacija Republičkog fonda biće dostupna osiguranim licima jednostavnim preuzimanjem preko Google Play Store, App Store i AppGallery.

Predviđena su dva načina pristupa aplikaciji – preko LBO i broja zdravstvene kartice, ili preko mejla i lozinke. Od načina pristupa zavisi i set podataka za koje može da se izvrši pregled.

Pristup pomoću LBO i broja zdravstvene kartice omogućava ograničen uvid u podatke, zbog zaštite podataka o ličnosti.

Pristup putem mejla i lozinke, koji podrazumeva i prethodnu verifikaciju naloga od strane ovlašćenih lica u Republičkom fondu, omogućava uvid u sve dostupne podatke i pristup svim funkcionalnostima.