Budžet Kragujevca za 2019. težak 7,1 milijardu

Utorak, 11 Decembar 2018 10:00Autor: Branko Vukašinović

Gradsko veće utvrdilo je predlog Odluke o budžetu grada Kragujevca za 2019. godinu, kojim su utvrđeni prihodi i rashodi u iznosu od 7,1 milijardu dinara, i uputilo ga odbornicima Skupštine grada na razmatranje i odlučivanje. 

Ukupni prihodi i primanja utvrđuju se u iznosu od 7.123.000.000 dinara i to: sredstva iz budžeta 6.553.000.000 dinara, sredstva iz ostalih izvora 565.570.000 dinara i sredstva iz sopstvenih izvora od 4.430.000 dinara. Rashodi i izdaci utvrđuju se u iznosu od 7.123.000.000 dinara i to: tekući rashodi u iznosu od 5.726.345.120, izdaci za nefinansijsku imovinu u iznosu od 757.980.880 dinara i izdaci za otplatu glavnice 638.674.000 dinara“, navodi se u saopštenju Gradskog veća. 

Iz Gradske uprave poručuju da je nacrt odluke o budžetu urađen u skladu sa uputstvom Ministarstva finansija za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2019., sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu. Dodaju da je nacrt odluke o budžetu od 7. do 10. decembra bio istaknut na oglasnoj tabli organa Grada, zvaničnoj interent prezentaciji i oglasnim tablama mesnih zajednica na teritoriji grada Kragujevca, kao i da u tom periodu nije dostavljena nijedna sugestija. 

Skupštini grada su sa sednice Gradsko veća upućeni i predlog izmene i dopune Plana generalne regulacije „Naselja Teferič“ – blok između ulica Liparske kose i Živojina Mijailovića, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa rada Ustanove „Sportsko rekreativni centar Mladost“ za 2018. godinu.

Najnovije vesti iz ove kategorije