Info

Da li ste se prijavili za pomoć "30+30 evra"?

Autor: Jovana Mladenović
12:30 | Četvrtak, 29 04 2021

Elektronsko prijavljivanje građana za novčanu pomoć od "30+30 evra" u toku je putem sajta Uprave za trezor. Do sada se prijavilo više od dva miliona građana.

Za pomoć se mogu prijaviti svi punoletni građani koji imaju važeću ličnu kartu i prijavljeno prebivalište u Srbiji na dan 23. aprila kada je Zakon stupio na snagu.

Pomoć će biti isplaćivana u dve rate - u maju i novembru.

Kako se prijaviti za 30 evra?

Penzioneri, korisnici socijalne pomoći, kao i građani koji su na izdržavanju zatvorske kazne, a stiču pravo na pomoć, ne treba da se prijavljuju, jer će im ista biti isplaćena bez podnošenja zahteva.

Postupak prijave na sajtu Ministarstva finansija - Uprave za trezor isti je kao prošle godine kada su se podnosili zahtevi za pomoć od 100 evra. 

Od ličnih podataka potrebni su JMBG, broj lične karte, naziv banke u kojoj podnosilac ima tekući račun. Ukoliko isti nema, upisuje se naziv banke kod koje će, bez dodatnih troškova, biti otvoren jednokratni račun za uplatu pomoći.