InfoFoto: kg.ac.rs

Dodeljene nagrade Fonda Nenada M. Kostića, jedna od dobitnica sa kragujevačkog PMF-a (FOTO)

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Četvrtak, 24 09 2020

Univerzitet u Kragujevcu bio je domaćin svečanosti dodele nagrada iz Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke. Na osnovu proučenih najboljih diplomskih i master radova na konkursu, nagrade su pripale Jovani Z. Stanković sa PMF-a Univerziteta u Kragujevcu i Nikolini M. Todorović sa PMF-a Univerziteta u Novom Sadu. 

Prof. dr Nenad M. Kostić, koji je u SAD ostvario uspešnu akademsku i naučnu karijeru, osnovao je 2001. godine Fond za hemijske nauke u želji da u svojoj domovini stimuliše najbolje studente i podstiče talentovane mlade istraživače i razvoj svih grana hemijskih nauka.

Svečanu dodelu nagrada iz Fonda Nenada M. Kostića za hemijske nauke pozdravio je prof. dr Vladimir Ranković, prorektor za nastavu i studentska pitanja, ukazujući da je strateška opredeljenost Univerziteta u Kragujevcu da podstiče i nagrađuje najuspešnije studente i istraživače, dodeljivanjem Univerzitetskih stipendija, Svetosavske nagrade, dodelom stanova mladim istraživačima i na druge načine.

Prof. dr Nenad M. Kostić u svojoj besedi ukazao na važnost podsticanja diskusije i argumentovane razmene mišljenja, naročito  u akademskoj i naučnoj javnosti.   

Upravni odbor i osnivač Fonda su, razmotrivši sve materijale prispele na konkurs za najbolje diplomske i master radove odbranjene u periodu od 1. aprila 2019. do 30. aprila 2020. godine, doneli odluku da se nagrada u iznosu od 950 evra dodeli:

- Nikolini M. Todorović sa PMF-a Univerziteta u Novom Sadu za master rad „Biohemijska karakterizacija molekulskih determinanti uključenih u fotokonverziju, signalnu transdukciju i stabilnost homodemerne fitohromaktivirane diguanilat-ciklaže“

- Jovani Z. Stanković sa PMF-a Univerziteta u Kragujevcu za master rad „Sinteza, karakterizacija i biološka aktivnost kompleksa srebra (I) sa  N, N’, N’’, N’’’ – tetrakis (2-piridimentil)-1,4,8,11-tetraszaciklo-tetradekanom“.

Vankonkursna nagrada od 950 evra dodeljena je dr Zoranu Radovanoviću, redovnom profesoru Medicinskog fakulteta u Beogradu, u penziji, za doprinos javnoj diskusiji o hemijskim problemima.

Galerija slika