InfoFoto: Arhiva/Ilustracija

Državna revizorska institucija našla brojne nepravilnosti u radu Gradske uprave za imovinu

Autor: InfoKG
14:00 | Petak, 26 07 2019

Neupisane zgrade, stanovi kojima se ne zna adresa, upisane zgrade koje su odavno srušene, 97 stanova u evidenciji bez vrednosti i nekoliko stotina sa umanjenom vrednošću, tek je mali deo izveštaja Državne revizorske institucije o radu Gradske uprave za imovinu u Kragujevcu u poslednje tri godine, piše dnevni list Danas.

U delu izveštaja DRI koji tretira finansijski aspekt rada Gradska uprav za imovinu navedeno je evidentirano da je prvog januara 2018. godine „manja iskazana vrednost 285 stanova“. Na kraju te godine to isto evidentirano je za „najmanje dva stana“ i „najmanje jedan lokal“, dok je „više iskazana vrednost za najmanje jedan stan i dva objekta obrazovanja, koji su u evidenciji duplirani“.

Državna revizorska institucija u svom izveštaju nadalje navodi nepravilnosti u utvrđenoj vrednosti. Tako je, konstatuje se, manje iskazana vrednost za 97 stanova, 162 jedinice poslovnog prostora, 24 objekata obrazovanja, 1.434 ulica i puteva, sedam sportskih objekata“, dok je 2.255 „jedinica zemljišta koji su uneti u evidenciju bez vrednosti“. S druge strane, više je iskazana vrednost za 86 stanova i 15 jedinica poslovnog prostora koji nisu u vlasništvu grada.

Revizijom DRI utvrđeno je i da „Gradska uprava za imovinu nije podnela zahtev za upis prava javne svojine grada Kragujevca u evidenciju RGZ, za sve objekte koji se nalaze u knjigama grada Kragujevca i nije evidentirala sve objekte koji se u evidenciji RGZ vode kao javna svojina grada“, ali i da je „u pomoćnoj evidenciji evidentirala najmanje jedan stan dva puta, pa je u konsolidovanom bilansu stanja više iskazana vrednost za vrednost ovog dupliranja“.

Pored brojnih nepravilnosti prilikom utvrđivanja vrednosti, dupliranja stanova i neupisanih objekata, navodi se i da „Gradska uprava za imovinu nije podnela zahtev za upis prava javne svojine grada Kragujevca u evidenciju RGZ, objekata koji se nalaze u knjigama grada Kragujevca i to najmanje za 188 jedinica poslovnog prostora, 634 jedinica stambenog prostora, 14 jedinica sportskih objekata, 18 objekata kulture…“. I tako se nabraja na 97 strana izveštaja.

Prema pisanju lista Danas, upućeni u ovu problematiku smatraju da izveštaju DRI odslikava rad aktuelne gradske vlasti i da onih 97 strana nepravilnosti u tom izveštaju ne bi bilo, ili bi ih bilo znatno manje, samo da su činovnici Gradske uprave za imovinu redovno izlazili na teren. Ali, kako to nisu činili, neupisani su ostali i objekti koji su u Kragujevcu izgrađeni u dosadašnjem mandatu aktuelne gradske vlasti, među kojima su i Kreativni park, koji je u kragujevačkom Velikom parku izgradila Fondacija Dragice Nikolić i Sportski centar „Iskra“, donacija Delta holdinga. Niko, upozoravaju u delu stručne javnosti, ne otvara pitanje kolika je šteta, neplaćanjem poreza, pričinjena gradu i državi, ako neko tri godine nije upisao postojeće objekte kao svoju imovinu.

Izvor: Danas