InfoFoto: Arhiva

DUG za vodu 968 miliona, “Vodovod” podneo više od 16.000 tužbi

Autor: InfoKG
10:10 | Sreda, 30 01 2019

Ukupan dug građana i privrede prema Javno komunalnom preduzeću „Vodovod i kanalizacija“ iznosi 968 miliona dinara. Protiv neurednih platiša podneto je 16.112 tužbi, od čega je 6.817 aktivnih predmeta, piše RTK.  

Dugovi potrošača prema JKP “Vodovod i kanalizacija” dostižu cifru od 968 miliona dinara. Od toga, građani duguju 764 miliona, a privreda 203. Potrošači, koji su imali zaostala dugovanja, bili su u prilici da zaklјuče sporazum o reprogramu duga do 120 meseci i da tako izbegnu nepotrebne troškove utuženja i prinudnu naplatu preko izvršitelјa. “Vodovod” je protiv neurednih platiša podneo 16.112 tužbi.  

S obzirom na to da se neki korisnici naših usluga nisu odazival u prethodnom periodu i nisu namirivali svoje obaveze u valuti, mi smo bili prinuđeni da pokrenemo veći broj postupaka prinudne naplate kod nadležnih sudova i javnih izvršitelja. U ovom trenutku “Vodovod” ima 6.817 aktivnih predmeta za 199 miliona. Kako bi svi korisnici mogli da imaju kvalitetnu vodu i da bi naše preduzeće moglo da ostvari likvidnost, neophodno je da potrošači izmiruju svoje obaveze blagovremeno. Ukoliko nisu u mogućnosti da izmire u potpunosti svoje račune, korisnici mogu da se obrate svakog radnog dana na šalterima “Vodovoda” za potpisivanje sporazuma o reprogramu duga koji je vrlo prihvatljiv i daje mogućnost da se neosetno izmire obaveze na veliki broj mesečnih rata”, izjavili su za RTK u JKP “Vodovod i kanalizacija”. 

Iz “Vodovoda” poručuju da u ovom trenutku ima 2.959 aktivnih reprograma i sporazuma za sredstva od 176 miliona dinara. 

Izvor: RTK