Info

EKO TAKSA od 5.000 do 2 miliona: Stigla rešenja za naplatu na adrese oko 7.000 kragujevačkih obveznika

Autor: Branko Vukašinović
15:00 | Sreda, 18 11 2020

U Kragujevcu je rešenje za ekološku taksu dobilo oko 7.000 obveznika za ovu godinu, a naknada koju treba da plate kreće se od 5.000 do dva miliona dinara, u zavinosti od klasifikacije pravnog lica i delatnosti koju obavljaju, odnosno njenog negativnog uticaja na životnu sredinu. To su za InfoKG izjavili u Gradskoj upravi za javne prihode i inspekcijske poslove. Dodaju i da je obveznik dužan da naknadu plaća u 12 jednakih mesečnih rata, u roku od 15 dana po isteku meseca.

Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, donetom od strane Vlade Republike Srbije, koja je počela da se primenjuje od 7. decembra 2019., plaćanje eko takse postalo je obavezno za sva pravna lica i preduzetnike. Zbog toga su na adrese kragujevačkih privrednika u proteklom periodu stizala rešenja za plaćanje ekološke takse. 

U Kragujevcu je rešenje za ekološku taksu za period od 7. do 31. decembra 2019. dobilo oko 6.300 obveznika, a za ovu godinu blizu 7.000. Visina naknade koju obveznici treba da plate na godišnjem nivou kreće se od 5.000 do dva miliona dinara, a zavisi od klasifikacije pravnog lica i delatnosti koju obavljaju, odnosno njenog negativnog uticaja na životnu sredinu. 

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost, tačnije ona koja je registrovana u APR i ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini. Koliku taksu će plaćati obveznik, osim od delatnosti, zavisi i od toga da li je klasifikovan kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik. Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa”, izjavila je za InfoKG v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove, Svetlana Vujnović, dodajući da se u prilogu ove Uredbe može videti da li delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu. 

Iznosi eko takse iskazane u dinarima, na godišnjem nivou

Iz Gradske uprave za javne prihode i inspekcijske poslove poručuju da se visina naknade za ekološku taksu utvrđuje na godišnjem nivou. Naglašavaju da je obveznik dužan da utvrđeni iznos naknade plaća u 12 jednakih mesecnih rata, u roku od 15 dana po isteku meseca. Dodaju i da do utvrđivanja rešenja za 2021. godinu obveznik je dužan da plaća akontaciju u visini mesečne obaveze za prethodnu godinu. 

Sva pitanja o ekološkoj taksi pravna lica i preduzetnici mogu poslati na mail poresko@kg.org.rs.