InfoFoto: srbija2027.gov.rs

Firma iz Kragujevca među projektantima stambenog kompleksa Expo 2027.

Autor: InfoKG
14:00 | Ponedeljak, 13 05 2024

Konzorcijum osam firmi dobio je posao projektovanja stambenog kompleksa Expo 2027. u Beogradu, a među njima je i jedna iz Kragujevca - Technosector doo.

Kako piše eKapija, reč je o firmama BBD Engineering doo Beograd, ZAP doo Beograd, SPB Biro doo Beograd, Technosector doo Kragujevac, CMD Cons Engineering doo Beograd, Novius doo Beograd, Konsalp doo Beograd i Beo potez doo Beograd.

Vrednost ugovora sa PDV-om iznosi 509,9 miliona dinara (oko 4,4 mil EUR).

Kako eKapija podseća, preduzeće SPV Galovica 1 doo raspisalo je pre mesec dana tender za izradu tehničke dokumentacije za stambeni kompleks planiran u okviru kompleksa Expo 2027.

Kako je navedeno u odluci o dodeli ugovora, na tender su se javile dve grupe ponuđača, a konzorcijum čija je ponuda odbijena ponudio je cenu koja je, kako se navodi, bila viša od procenjene vrednosti nabavke.

Predmet nabavke je izrada tehničke dokumentacije sa izradom kataloga, 3D modela, projekta opremanja stanova i poslovima po ovlašćenju Naručioca, stambenog kompleksa u okviru kompleksa Expo 2027.

Nabavka se, kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, sprovodi na osnovu člana 14. Zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe Expo Belgrade 2027, i Uredbe Vlade o sprovođenju postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju izložbe.

Za realizaciju pratećih smeštajnih kapaciteta za potrebe učesnika manifestacije predviđen je stambeni kompleks koji se sastoji iz 9 građevinskih parcela.

Bruto građevinska površina celog kompleksa je oko 160.000m2.

Višeporodični stambeni objekti sa poslovnim prostorima planirani su na delovima katastarskih parcela 4721/1, 4721/2, 4721/4, 4721/5, 4756/5, 4721/7 i 4756/1, KO Surčin, na površini od oko 91.978m².

Planirana je izgradnja stambenih objekata spratnosti Po+P+7, sa garažama u jednom podzemnom nivou. U delu prizemlja planirani su poslovni prostori.

U okviru stambenog kompleksa su planirano je 1.500 stanova, od jednoiposobnih do četvorosobnih, prosečne površine od oko 55 m2.

Preostale dve parcele namenjene su za gradnju pristupnih saobraćajnica kompleksa i za javnu zelenu površinu.

Tender je bio otvoren do 26. aprila, a cena posla nije bila navedena.

Izvor: eKapija