Info

Formirana radna grupa usmerena na Opštu bolnicu i Regionalni centar za palijativnu negu

Autor: InfoKG
08:15 | Sreda, 26 01 2022

Na devetoj sednici Saveta za zdravlje grada Kragujevca razmatrani su godišnji izveštaji o radu savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje, za period od 1. januara do 31. decembra 2021. godine, kao i izveštaji o rezultatima posebnih programa javnog zdravlja koji su realizovani u istom periodu u saradnji sa Institutom za javno zdravlje. Bilo je reči i o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji.

Kada je reč o pravima pacijenata, u 2020. godini bilo je 26 prigovora od čega 12 osnovanih, dok je prošle godine podneto nešto više – 31 prigovor, ali je manji broj osnovanih, svega šest, rekla je Gordana Damnjanović predsednica Saveta za zdravlje. Najveći broj prigovora se odnosio na pravo na dostupnost zdravstvene zaštite, pravo na informisanost i bezbednost pacijenata.

Savet za zdravlje, u skladu sa predloženim programom rada za 2022. godinu, nastavlja sve aktivnosti vezane za Zakon o pravima pacijenata, Zakon o javnom zdravlju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a u skladu sa Pravilnikom i Poslovnikom o radu Saveta za zdravlje.

- Pored prioriteta koji su vezani za unapređenje rada sa savetnicom za zaštitu prava pacijenata imamo predložene nove programe koje je usvojila Skupština grada za 2022. godinu iz oblasti javnog zdravlja, a naš fokus je i na unapređenju promocije, prevencije, zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, saradnja sa gradskom organizacijom Crvenog krsta i programima u oblasti zdravstvene zaštite i promociji dobrovoljnog davalaštva krvi. Savet čini sve napore na unapređenju kvaliteta rada, saradnji i povezanosti čitavog sistema zadravstvene zaštite. Jedna od najnovijih odluka je formiranje inicijalne radne grupe vezane za palijativnu negu i u tom pravcu činimo aktivnosti koje su vezane za realizaciju Opšte bolnice za grad Kragujevac u sklopu koje bi bio i Regionalni centar za palijativnu negu, rečeno je na sednici.