InfoFoto: Miroslav Jeremić/knicturizam.org.rs

Formirana Radna grupa za očuvanje zone sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Subota, 31 07 2021

Gradsko veće formiralo je Radnu grupu za utvrđivanje mera na očuvanju zone sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“. 

Zadaci Radne grupe biće da donesu akcioni plan kojim će se definisati ciljevi i nosioci aktivnosti i izradi predlog za očuvanje zone sanitarne zaštite akumulacije „Gruža“, koji će razmatriti Skupština grada Kragujevca i Skupština opštine Knić.

U cilju donošenja odgovarajućih pravnih akata kojima bi se problem zaštite akumulacije „Gruža“ trajno rešio, jedan od zadataka novoformirane radne grupe kojom predsedava zamenik gradonačelnika Kragujevca Ivica Momčilović biće i koordinacija aktivnosti između lokalnih samouprava, javnih i javno-komunalnih preduzeća, nadležnih ministarstava i drugih subjekata.