Info

Forum o zapošljavanju mladih: Traženi tehničke struke, inženjerstvo, informatika, IT; društveno–humanističke nauke slabo

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Sreda, 13 10 2021

"Zapošljavanje mladih – potrebe privrede i mogućnosti Univerziteta“ tema je foruma koji 3. novembra u Rektoratu organizuju grad Kragujevac, Privredna komora Srbije RPK Šumadijskog i Pomoravskog upravnog okruga i Univerzitet u Kragujevcu, a sa ciljem da se mladima kroz određena saznanja pomogne da donesu odluku o svom budućem obrazovanju i stručnom usavršavanju. Kroz ovaj Forum mladi će se upoznati sa time šta privreda traži i šta nudi Univerzitet. Na tržištu se trenutno traže tehničke struke, inženjerstvo, informatika, informacione tehnologije, dok discipline iz oblasti društveno–humanističkih nauka nisu toliko atraktivne. Univerzitet u Kragujevcu, zbog toga uvodi nove master interdisciplinarne programe koji omogućavaju studentima iz različitih polja da dobiju nova znanja.
Forum će biti organizovana kroz tri panela, jedan će biti posvećen Univerzitetu, drugi potrebama privrede, a treći saradnji Grada, Privredne komore i Univerziteta u delu dualnog obrazovanja.

- Zapošljavanje mladih je tema o kojoj se decenijama govori, a poslednjih par godina počelo je i da se radi na tome. Grad Kragujevac je univerzitetski i privredni centar, a kroz institucionalnu saradnju želimo da ojačamo naše pozicije. Jedan od pet prioriteta koje smo utvrdili Planom razvoja grada Kragujevca je smanjenje nezaposlenosti, a kroz ove mere, promociju i saradnju Univerziteta, privrede i grada, radimo na ostvarenju tog cilja. Kako bismo privukli investitore, Grad ima zadatak da stvori dobre i kvalitetne radne zone, pomogne privredi, malim i srednjim predzećima, ubrza administrativne procedure i uveća svoju konkurentsku prednost u odnosu na druge gradove. Jedan od od načina da to uradimo je i saradnja koju ostvarujemo sa Univerzitetom, Privrednom komorom i mladima, čime stvaramo kadar potreban privredi, utičemo na smanjenje nezaposlenosti i na ono što je krajnji cilj svake države, a to je povećanje životnog standarda građana. Kroz ovaj forum želimo da upoznamo mlade šta je to što traži privreda, šta nudi Univerzitet i da im pomognemo u donošenju odluke o svom daljem obrazovanju i kasnije lakšem pronalaženju posla, rekla je Sanja Tucaković, članica Gradskog veća za lokalnu samoupravu.

- Na tržištu se trenutno traže tehničke struke, inžinjerstvo, informatika, informacione tehnologije, dok discipline iz oblasti društveno–humanističkih nauka nisu toliko atraktivne. Univerzitet u Kragujevcu, zbog toga uvodi nove master interdisciplinarne programe koji omogućavaju studentima iz različitih polja da dobiju nova znanja, dovoljna da odgovore zahtevima privrede. Pored mastera za informacione tehnologije, kompjuterskih igara, koji već postoje, Univerzitet je predao zahtev za akreditaciju novog mastera – razvoj veštačke inteligencije, jer će, zbog prožimanja disciplina, njega moći da upišu i studenti društveno–humanističkih nauka i umetnosti. Zahtevi privrede su danas veoma složeni, interdisciplinarni i Univerzitet u Kragujevcu pokušava da odgovori na te trendove. Promene su spore jer nove trendove moraju da prepoznaju i naši profesori i nastavnici, imajući u vidu da studentima koji završe naše fakultete želimo da omogućimo perspektivu i da mogu relativno jednostavno da nađu zaposlenje, rekao je rektor prof. dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.

- Kada je u pitanju povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i spoljnotrgovinskog suficita, privreda Šumadijskog okruga nastavlja da ostvaruje izuzetno dobre rezultate što otvara mogućnost da se ostvari visoka raspoloživot obučene radne snage. To je jedan od ključnih razloga zašto strani direktni investitori dolaze u ovaj region, a Forum će biti od izuzetnog značaja za dalje povećanje konkurentnosti privrede grada Kragujevca i Šumadijskog upravnog okruga. Sinergija koja postoji između grada Kragujevca, Univerziteta, Privredne komore i privrede doprinosi fleksibilnom obrazovnom sistemu koji omogućava lansiranje novih profila u skladu sa potrebama privrede, što je ključni preduslov za dalji intenzivni privredni razvoj Kragujevca i okruga, ocenio je direktor Privredne komore Srbije Regionalne privredne komore Šumadijskoh i Pomoravskog upravnog okruga, Predrag Lučić.