Info

Gađanje iz pešadijskog naoružanja kod Kragujevca, evakuacija stanovništva i stoke

Autor: Jovana Mladenović
15:00 | Utorak, 10 04 2018

Na strelištu "Sugubina", u selima Velika Sugubina, Gornja i Donja Sabanta tokom aprila, maja i juna izvodiće se gađanja iz pešadijskog naoružanja Komande za obuku jedinica Vojske Republike Srbije i MUP-a RS, sa opasnom zonom do 8 kilometara. 

Vojska Srbije apeluje na građane koji žive u ovom području da u reonu strelišta "Sugubina" u zoni od 8000 metara, u predviđenim terminima izvrše evakuaciju stanovništva i stoke, te da se zabrani kretanje stanovništva. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije je komande potrebno bezuslovno poštovati. 

Najstrože je zabranjeno  prikupljanje nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili najbližu komandu Vojske Srbije. 

Završetak gađanja označiće se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara.

Termini gađanja:

April

10. i 11. od 08 do 15 časova
17. od 08 do 22 časa
19. od 08 do 22 časa
23. od 08 do 15 časova
24. od 08 do 22 časa
25. od 08 do 22 časa
26. od 08 do 22 časa
27. od 08 do 15 časova
30. od 08 do 22 časa

Maj

15. od 08 do 15 časova 
16. od 08 do 22 časa
17. od 13 do 22 časa
22. od 08 do 22 časa
23. od 08 do 22 časa
24. od 08 do 22 časa
30. od 08 do 22 časa

Jun

12. od 08 do 22 časa
13. od 08 do 15 časova
14. od 13 do 22 časa
18. od 08 do 15 časova
19. od 08 do 16 časova
20. od 08 do 22 časa
21. od 13 do 22 časa
20 - 29 od 08 do 15 časova