Info

Godišnji intervju: DUŠAN ALEKSIĆ - UG "300 Kragujevčana"

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Petak, 07 01 2022

Portal InfoKG i ove godine objavljuje seriju intervjua sa kragujevačkim političarima. Sumiramo utiske i učinke u prošloj godini, razgovaramo o aktuelnoj situaciji u gradu i očekivanjima za 2022. godinu. 

Naš sagovornik danas je Dušan Aleksić, predsednik UG "300 Kragujevčana".

Početak godine prilika je da sumiramo utiske o godini za nama. Izdvojte par dobrih i loših stvari koje su se desile u našem gradu u 2021. godini. Kako su, po vašoj oceni, živeli Kragujevčani? Koliko je ispunjeno od datih im obećanja?

- Za udruženje “300 Kragujevčana” najvažnije su teme o kojima smo govorili u kampanji i koje su dobile podršku naših glasača. Iako nismo direktno odgovorni za realizaciju nekih projekata, dogovore da preuzmemo deo odgovornosti za upravljanje gradom u mandatu 2020-2024 pravili smo poštujući sve teme koje smo u kampanji kandidovali. Govorili smo da je Kragujevcu potrebna izgradnja severne obilaznice da bi se saobraćaj teških vozila preusmerio iz centra grada što će uticati na kvalitet vazduha koji dišemo. Raduje nas početak njene izgradnje. Najbolja stvar koja se desila Kragujevcu u 2021. a koja će biti završena početkom 2022. je gasifikacija Energetike o čemu smo takođe puno pričali u kampanji. U resoru u kome mi nosimo najveću odgovornost, u obrazovanju, pokrenuta je modernizacija velikog broja škola i obdaništa, a najveći radovi nas čekaju od proleća. Dobro je i što svake godine odvajamo sve više novca za subvencionisanje boravka dece u vrtićima. Najlošija stvar je, naravno, nezavršen posao rekonstrukcije Tržnice.

Izdvojte nekoliko najvećih problema u Kragujevcu i kako ih treba rešiti?

- Najveći problemi Kragujevčana, a koji su u nadležnosti grada, po našem mišljenju su dva pomenuta u prethodnom odgovoru (nedostatak obilaznice oko grada i gasifikacija Energetike) na čijem se rešavanju radi, zatim večito pitanje ulaganja u razvoj komunalne infrastrukture, obnova i izgradnja novih škola i vrtića, obnova parkova i ozelenjavanje javnih površina, obnova i izgradnja sportske infrastrukture, rekonstrukcija Tržnice, rešavanje problema parkiranja u centru grada, razvoj seoskih sredina (glavna tema partnera iz Pokreta Volim selo svoje)… Nekada nije dovoljno samo opredeliti sredstva da bi se problem rešio, već je potrebno imati i prave ljude na rukovodećim mestima da bi posao bio završen. Tako da su za rešavanje pobrojanih i drugih problema sugrađana važni sposobni i obrazovani ljudi na upravljačkim pozicijama, dobre konekcije sa nacionalnim vlastima, racionalno upravljanje novcem iz gradskog budzeta, traženje drugih izvora finansiranja projekata kao što su konkursi Ministarstva ili EU fondovi i konstantan rad i posvećenost.

Gledajući gradski budžet za 2022. godinu, kako će živeti Kragujevčani u otpočeloj godini?

- Kragujevčani će živeti u 2022. onoliko dobro koliko se za to budu sami izborili svojim radom, a Grad Kragujevac je tu da im olakša stvari za koje je gradsko rukovodstvo nadležno. Gledajući budzet grada za sledeću godinu, u resoru za koji smo najodgovorniji, jasno je da će se nastaviti sa ulaganjima u oblasti obrazovanja, da će se ići u dalju modernizaciju škola i obdaništa, da će više dece boraviti u vrtićima.. U 2022. godini gradićemo nov državni vrtić od 270 mesta posle više od 20 godina. Kada je reč o oblasti koja najviše interesuje naše koalicione partnere iz Pokreta volim selo svoje, budzet za subvencije u poljoprivredi je udvostručen u narednoj godini što je ozbiljan pomak napred. Iz budzeta se može videti i da je pred nama godina velikih investicija u grad koje dolaze iz državne kase. Reč je o investicijama u projekte na koje se čeka više desetina godina (pomenuta obilaznica i gasifikacija Energetike, pomenuta izgradnja novog vrtića, zatim izgradnja stadiona, obnova i izgradnja oko 250 kilometara kanalizacione mreže, izgradnja zgrade FILUM-a..). Mogu se u budzetu videti i značajna izdvajanja u oblasti socijalne politike, kulture i sporta. 

Osvrt na republičke investicije koje su najavljene za Kragujevac u 2022. godini.

- U odgovoru na prethodno pitanje pomenute su investcije koje su najavljene sa republičkog nivoa kao što gasifikacija Energetike, izgradnja obilaznice, izgradnja novog stadiona, izgradnja zgrade FILUM-a, izgradnja novog vrtića, izgradnja i obnova kanalizacione mreže... Sve su to teme o kojima se na političkoj sceni govori pa barem 15 do 20 godina unazad, a koje će u ovom mandatu biti započete ili završene i sve su to projekti koji bi teško bili realizovani bez učešća države.