InfoFoto: kragujevac.rs

Grad donirao opremu policiji vrednu 600.000

Autor: InfoKG
12:00 | Sreda, 11 01 2023

Grad Kragujevac je i ove godine izvršio nabavku opreme koja je namenjena za tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije. Oprema u vrednosti od 570 000 dinara nabavljena je iz sredstava naplaćenih novčanih kazni i prestupa predviđenih propisima o bezbednosti saobraćaja. Tim povodom, gradonačelnik Nikola Dašić sa saradnicima priredio je prijem za Rajka Milutinovića, načelnika Policijske uprave Kragujevac i pripadnike odeljenja saobraćajne policije, nakon čega je i zvanično obavljena primopredaja opreme.

Sredstva se opredeljuju u skladu sa programom koji donosi Savet za koordinaciju bezbednosti saobraćaja grada Kragujevca. Polovina tih sredstava se troši na popravku saobraćajne infrastrukture, a druga polovina predviđena je za unapređenje saobraćajnog obrazovanja, vaspitanja, za preventivno-promotivne akcije, naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja, za nabavku opreme za jedinice saobraćajne policije i druge organe u čijoj je nadležnosti bezbednost saobraćaja.

"Ove godine nabavljena je oprema u vrednosti od 570 000 dinara za tehničko opremanje jedinica saobraćajne policije. To su tri alkometra, prateća oprema za detekciju narkotika i dva personalna računara sa pratećom opremom koja se koriste prilikom vršenja uviđaja. Nabavljena su i rotaciona svetla za poljoprivredne mašine koja će naknadno biti raspoređena. Oprema se nabavlja iz sredstava koja se ostvaruju kroz naplatu kazni za saobraćajne prekršaje. Veći deo tih sredstava, 70% pripada budžetu Republike Srbije, a 30% jedinicama lokalne samouprave na čijoj teritoriji je načinjen prekršaj", kazala je Zorica Đorić, v.d načelnika Gradske uprave za komnalne poslove.

Bojan Radosavljević, načelnik Odeljenja saobraćajne policije u Kragujevcu zahvalio se Gradu Kragujevcu na donaciji opreme koja će znatno olakšati rad saobraćajnih policajaca i doprineti podizanju nivoa bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Savet je u svom programu za ovu godinu stavio akcenat na saobraćajno obrazovanje i vaspitanje mladih, dece školskog i predškolskog uzrasta, mladih vozača, kao i lica starijih od 65 godina, a neke od ovih aktivnosti su već otpočele.