Info

Grad Kragujevac dobija akcije Zastava oružja, moguća kompenzacija za dug Energetici i EPS-u

Autor: Jovana Mladenović
16:37 | Četvrtak, 16 03 2017

Grad Kragujevac mogao bi da stekne akcije “Zastava oružja“ u zamenu za dug koji ta kompanija ima prema lokalnoj samoupravi, a ukoliko bude postojala saglasnost drugih državnih preduzeća, grad je zainteresovan da ih kompenzuje za dug koji ima kod “Energetike“ i “Elektroprivrede Srbije“.

Na predlog gradonačelnika Radomira Nikolića, Gradsko veće je na danas održanoj sednici donelo zaključak o pristupanju realizaciji konverzije potraživanja grada Kragujevca prema “Zastava oružju“. Prema poslednjim izveštajima, po osnovu poreza na zarade i ostale ustupljene prihode, “Zastava oružje“ duguje Gradu skoro 2,5 milijarde dinara, a po osnovu izvornih prihoda Grada ukupan dug iznosi 2,8 milijarde dinara, rečeno je na sednici Veća.

“Zastava oružje“ redovno izmiruje tekuće obaveze od 1. januara 2015. godine, ali taj nagomilani dug je teret i njima i nama. Nama zato što ne postoji zakonska mogućnost da sa potraživanjima nastalim po osnovu javnih prihoda bilo šta možemo da uradimo, pa čak ni kompenzaciju sa njima. Jedino što možemo je da upišemo udeo u vlasništvu, s tim što se ovde radi o akcijskom kapitalu. Grad Kragujevac će na ovaj način steći akcije preduzeća “Zastava oružje“. To, kako je rečeno, otvara mogućnost da te akcije ukoliko bude postojala saglasnost drugih državnih preduzeća grad Kragujevac kompenzuje za dug koji ima kod “Energetike“ i “Elektroprivrede Srbije“, u skladu sa Zakonom", rekao je gradonačelnik Radomir Nikolić.

Nakon odluke Gradskog veća, “Zastava oružje“ pokreće dalju proceduru.

Nikolić je podstio da postoji zaključak Vlade Srbije iz 2013. godine kojim se preporučuje lokalnim samoupravama, pa i gradu Kragujevcu, koje na svojoj teritoriji imaju namensku industirju, da nenaplaćena potraživanja konvertuju u kapital. Mi ćemo samo tražiti da se donese novi zaključak sa stanjem duga na dan 31.12.2016. godine, jer se prethodni zaključak odnosi na dug do 31.12.2012. godine.

Na ovaj način "Zastava oružje" više neće imati u bilansima iskazan dug od skoro tri milijarde dinara, što će popraviti njihovu bilansnu situaciju i nastup prema bankama.