Info

Grad ponudio razmenu placeva investitoru na jezeru Bubanj; Oglasila se i firma "Just naturale"

Autor: InfoKG
12:00 | Ponedeljak, 29 03 2021

Grad Kragujevac ponudio je razmenu placeva investitoru na jezeru Bubanj.

Gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić za Glas Šumadije kaže da su već vođeni razgovori sa investitorom.

Reč je o parceli koja je prema katastru gradsko građevinsko zemljište, a svojinski pripada Društvu sa ograničenom odgovornošću „Just naturale d.o.o.“ koja svoje sedište ima u korporativnoj kancelariji u ulici Jovana Ristića.

- Kao što nam je cilj da zaštitimo interese građana, iako nemamo obavezu, cilj nam je da zaštitimo i svakog investitora, da niko ne trpi štetu. Ponudili smo razmenu lokacija u visini vrednosti koju je investitor dao za to zemljište. Ponuđena je druga gradska lokacija koja se prodaje, koja bi, možda, dozvoljavala i veću spratnost. Preko toga ne možemo da idemo, jer ne možemo u razmenu da nudimo skuplje i veće lokacije. Smatramo da nije u redu da neko kome pokušavamo da pomognemo da ne bude oštećen, profitira na transakcijama sa gradom. Jer taj novac nije ni moj, ni većnika, niti odbornika… Reč je o imovini svih Kragujevačna, kaže Dašić.

Pre deset dana preduzeće „Just naturale d.o.o.“ je ogradilo plac, ali su u toj firmi rekli da poštuju sve pravne propise, kako republičke, tako i gradske. Tvrde da su se stekli svi uslovi da se usvoji projektno tehnička dokumentacija, ali da su „usmeno obavešteni“ da gradska Komisija za planove „neće raditi do izbora novog gradskog urbaniste.

Dašić podseća da je reč o privatnom zemljištu koje je u trenutku kupovine već bilo u privatnom vlasništvu, ali tvrdi da investitor nije dobio lokacijsku i građevinsku dozvolu:

- Ustavom je zagarantovano pravo na svojinu i niko ne može da zabrani investitoru da ogradi parcelu ili uklanja površinski humusni sloj zemlje. Ali, gradnja na određenoj lokaciji može da se vrši isključivo u skladu sa Planom detaljne regulacije i uslovima koji se dobiju. A privatni investitor do sada nije dobio ni lokacijske uslove ni građevinsku dozvolu, s obzirom da se nije obratio Komisiji za planove.

Inače, grad Kragujevac će pokrenuti inicijativu za proglašenje zaštićenog područja gradskog parka „Jezero Bubanj“. Opširnije ovde: Inicijativa za proglašenje zaštićenog područja gradskog parka „Jezero Bubanj“

"Just naturale": Razmena parcela se sprovodi u upravnom postupku i po tržišnim uslovima

Povodom izjave gradonačelnika Kragujevca Nikole Dašića da su sa investitorom na lokaciji jezero Bubanj „vođeni razgovori“ i da je grad ponudio razmenu parcela, oglasila se i firma Just naturale, čije saopštenje prenosimo:

Imajući u vidu nedavnu izjavu gradonačelnika grada Kragujevca gospodina Nikole Dašića, u kojoj navodi da mu je „interes da zaštiti investitora od štete“, da „želi da pomogne investitoru“ i da je „zabrinut da investitor ne profitira“, pa mu preko medija nudi u razmenu za lokaciju na jezeru Bubanj drugu lokaciju u vrednosti za koliko je lokacija na jezeru Bubanj kupljena, Just naturale nalazi za neophodno da javnost upozna sa tačnim stanje stvari, jer je ovakav stav gradonačelnika suprotan zakonu ali i dosadašnjem postupanju Grada u ovakvim slučajevima.

Gradonačelnik se nikada nije sastao sa investitorom Just naturale, niti je pokrenut bilo kakav postupak razmene.

Investitor se sastao sa saradnicima gradonačelnika koji su vrlo korektno stavili do znanja investituru da će mu u dogledno vreme preneti stav gradonačelnika u pogledu rešavanje imovinsko pravnih odnosa na lokaciji jezero Bubanj. Medjutim, gradonačelnik svoj stav, umesto investitoru, iznosi medijima, pogrešno interpretirajući propise o javnoj svojini.

Naime, stav gradonačelnika nije u skladu sa zakonom, jer se razmena nepokretnosti sprovodi isključivo u upravnom postupku i pod tržišnim uslovima imajući u vidu procene tržišnih vrednosti nepokretnosti koje se razmenjuju.

Nejasan je stav gradonačelnika da se „zaštiti jezero Bubanj od svih budućih vlasti“ imajući u vidu važeće planske akte čija izmena nije pokrenuta a u skladu sa kojim je gradnja na ovom području itekako moguće.

Kao dokaz za ovu tvrdnju dostavljamo informaciju o lokaciji i to jednu iz 2020 godine i jednu iz 2018 godine, odnosno iz perioda kada je Just naturale kupilo lokaciju na jezeru Bubanj.

Lokaciju na jezeru Bubanj, upravo na osnovu informacije o lokaciji iz 2018. godine, Gad je preneo privrednom društvu „Kasica doo Beograd“, od koje je Just naturale kasnije kupilo lokaciju, i to radi izgradnje poslovnog objekta u skladu sa planskim aktom koji je važio u vreme otuđenja lokacije od strane Grada, zatim u vreme kasnije kupoprodaje a koji je i danas na snazi.

Netačne su izjave gradonačelnika da se Just naturale nije obraćala Komisiji za planove. Ovo privredno društvo je krajem prošle godine predalo Komisiji za planove urbanistički projekat radi potvrđivanja a kasnije i dopunu istog, čime je u potpunosti ispoštovan važeći planski akt.

Komisija za planove nije odlučivala po zahtevu investitora ali je Skupština grada Kragujevca brže bolje usvojila inicijativu za izradu plana nižeg reda za lokaciju jezero Bubanj u nameri da investitora opstruira u postupku izdavanja građevinske dozvole.
Inicijativa koji je usvojila Skupština grada, pored toga što još uvek nije stupila na snagu, tiče se budućeg plana nižeg reda koji u svemu mora da bude usklađen u skladu sa višim planskim aktom na osnovu koga u konkretnom slučaju postupa i investitor.

Na kraju gradonačelnik navodi da će biti dozvoljen „neki vid gradnje“, da će biti dozvoljeni „neki sadržaji“, tako da smatramo opravdanim da upoznamo javnost sa konkretnim pravilima gradnje za lokaciju jezero Bubanj i zato dostavljamo radi objavljivanja informacije o lokaciji, ostavljajući građanima da sami izvrše uvid u to šta je važećim višim planskim aktom predviđeno za ovu lokaciju a sa čime bi gradonačelnik itekako trebao da bude upoznat jer postupak za izmenu ovog planskog akta nije pokrenut dok budući planski akt nižeg reda, o čemu je doneta inicijativa za izradu koja još uvek nije stupila na snagu u svemu mora da ispoštuje pravila gradnje propisana planskim aktom višeg reda.

Zabrinjavajuće je to što, kada su u pitanju drugi investitori, stav gradonačelnika Dašića nije bio da se plaćanje za nepokretnosti koje su predviđene za javno građevinsko zemljište vrši u visini iznosa koji su ti investitori platili privatnim vlasnicima, već je izvršeno plaćanje znatno viših iznosa, što ćemo prezentovati nadležnim organima radi ocene zakonitosti postupanja organa Grada u konkretnim slučajevima.

Izvor: Glas Šumadije