Info

Grad za projekte od javnog interesa izdvaja više od dva miliona

Autor: Branko Vukašinović
14:00 | Utorak, 10 09 2019

Lokalna samouprava raspisala je konkurs za finansiranje projekata i programa od javnog interesa za grad, a za te namene je iz budžeta opredeljeno 2.140.000 dinara. Ovdašnja udruženja i organizacije mogu da konkurišu do 25. septembra. 

Pravo podnošenja prijave za dodelu sredstava iz budžeta Grada, ima svako udruženje građana, odnosno pravno lice neprofitabilnog karaktera registrovano u skladu sa važećim zakonskim propisima u Republici Srbiji, koje predloži projekat/program od javnog interesa za grad Kragujevac u sledećim oblastima: promocija grada Kragujevca, unapređenje obrazovanja i nauke, razvoj i negovanje međunarodne saradnje i promocija humanitarnih i volonterskih programa. Jedno udruženje po ovom Konkursu može podneti najviše dva predloga projekta/programa i najviše dva predloga projekta/programa mogu biti odobrena. Aktivnosti obuhvaćene projektom/programom moraju se realizovati do kraja 2019. godine”, saopšteno je iz Gradske uprave. 

Zainteresovana udruženja i organizacije prijavu na ovaj konkurs sa odgovarajućom pratećom dokumentacijom mogu dostaviti preporučenom poštom u zatvorenoj koverti ili lično na adresu: Gradska uprava za vanprivredne delatnosti, Cara Lazara 15 Kragujevac.