Info

GRADIĆE SE PODZEMNA GARAŽA: Poziv za JPP za izgradnju, upravljanje i održavanje

Autor: InfoKG
12:00 | Utorak, 04 10 2022

Grad Kragujevac je raspisao javni poziv za javno-privatno partnerstvo sa elementima koncesije za izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže.

Pravo upravljanja javnim parkiralištima u izgrađenoj javnoj garaži, koja je predmet koncesije, biće prepušteno izabranom koncesionaru.

Koncesiona delatnost odnosi se na parking garažu „Prodor 2“, koja će se naći u zoni između zgrade Skupštine grada i ulice dr Zorana Đinđića.

Pristup ovoj garaži predviđen je iz ulica dr Zorana Đinđića i blokovske ulice iza Doma samoupravljača i zgrade Gradske uprave.

Realizacija projekta se sprovodi prema Planu generalne regulacije „Prodor“.

Garaža, koja podrazumeva dve podzemne etaže, imala bi ukupan kapacitet do 320 parking mesta.

Visina koncesione nadoknade neće biti manja od 5% ostvarenih prihoda, s tim da period neplaćanja koncesije ne bude duži od 10 godina.

Rok trajanja koncesije je 35 godina nakon dobijene upotrebne dozvole, odnosno ukupno 38 godina, računajući i period projektovanja i izgradnje.

Izvor: RTK