Info

Gradonačelnik izdao naloge za normalizaciju života: O preduzećima, prevozu, kafićima, trgovinama

Autor: Jovana Mladenović
10:30 | Subota, 02 05 2020

Gradonačelnik Kragujevca Radomir Nikolić doneo je Odluku o prihvatanju i sprovođenju preporuka i instrukcija stručnih i radnih tela formiranih od strane Vlade Republike Srbije za suzbijanje zarazne bolesti COVID 19, a koje se odnose na poslove iz nadležnosti grada Kragujevca i naređuje se njihova primena.

Preporučuje se svim javno-komunalnim i javnim oreduzećima, privrednim društvima i javnim službama čiji je osnivač grad, da otpočnu sa aktivnostima koje će imati za cilj normalizaciju procesa rada, u skladu sa preporukama i instrukcijama Vlade Srbije, Kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID 19, resornih ministarstava, referentnih ustanova i organa Grada.

Obavezuje se JKP Šumadija Kragujevac da organizuje javni gradski i prigradski prevoz putnika počev od 04. maja po letnjem režimu vožnje, kao i da koriguje broj polazaka u skladu sa potrebama, odnosno da umanji broj polazaka u vreme trajanja zabrane kretanja na javnim mestima.

Nalaže se svim javnim službama čiji je osnivač grad Kragujevac, da organizuju rad uz striktno poštovanje svih preventivnih mera propisanih od Vlade Republike Srbije, koje se odnose na sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID 19.

Radno vreme pekara, objekata brze hrane, ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, kladionica, barova i restorana u hotelima...), kao i broj lica prisutnih u ugostiteljskom objektu, neophodno je uskladiti sa aktima nadležnih državnih organa, uz poštovanje preporučene udaljenosti stolova i lica.

Zaposleni u svim trgovinskim objektima neophodno je da nose rukavice i zaštitne maske, a na ulazu treba da se postave sredstva za dezinfekciju ruku i obuće. Ulaz u objekat ograničiti u skladu sa površinom, tako da se omogući održavanje preporučenog odstojanja, uz preporuku da se kupci spreče da dodiruju artikle koje neće da se kupe.

Nalaže se Gradskim upravama grada Kragujevca da preduzmu sve mere iz svoje nadležnosti radi kontrole sprovođenja ove Odluke, nad pravnim subjektima nad kojima vrše nadzor, kao i da ograniče rad koji podrazumeva direktan kontakt sa građanima, odnosno da obezbede rad sa građanima telefonskim i elektronskim putem.