GV: Približavanje lokalne samouprave EU standardima

Četvrtak, 23 Avgust 2018 15:00Autor: Jovana Mladenović

Grad Kragujevac i Stalna konferencija gradova i opština zaključiće Memorandum o saradnji radi realizacije programa Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU. To će pomoći gradu u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, uskladu sa EU standardima.

Gradsko veće na današnjoj sednici dalo je saglasnost na zaključenje Memoranduma o saradnji između grada Kragujevca i Stalne konferencije gradova i opština radi realizacije programa Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU. To je zapravo paket podrške čija će impelementacija u naredne dve godine doprineti unapređenju kvaliteta usluga, dijaloga zainteresovanih strana i efikasnosti lokalne administracije.

Paket podrške je skup aktivnosti prilagođen lokalnim potrebama i kreiran tako da pomogne lokalnoj samoupravi u rešavanju konkretnog problema ili ostvarenju određenog cilja. Konkretno paket podrške će pomoći gradu Kragujevcu u podizanju nivoa efikasnosti rada, unapređenju kapaciteta i pružanju usluga na inovativan, efikasan i održiv način, uskladu sa EU standardima. 
Program finansira Vlada Švedske, a sprovodi SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona. 

Doneta je i odluka kojom grad Kragujevac prihvata da obezbedi neophodne uslove za realizaciju Projekta „Program podrške otvaranju regionalnog inovacionog startap centra“ u skladu sa Memorandumom o razumevanju koji je zaključen između Udruženja građana SEE ICT iz Beograda i grada Kragujevca.

Gradsko veće utvrdilo je i predlog odluke o prihvatanju predloga za donošenje Statuta grada Kragujevca i uputilo odbornicima na razmatranje i odlučivanje. 

Najnovije vesti iz ove kategorije