InfoFoto: Arhiva/kragujevac.rs

GV: Usvojen Lokalni akcioni plan zapošlјavanja za 2019.

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Četvrtak, 21 02 2019

U cilju sprovođena mera aktivne politike zapošljavanja, Gradsko veće je usvojilo Lokalni akcioni plan zapošlјavanja za 2019. čime grad Kragujevac stiče uslov za konkurisanje za sredstva koja opredelјuje Nacionalna služba za zapošlјavanje. Iz Gradske uprave poručuju da će ove godine akcenat biti na podsticanju zapošlјavanja i samozapošlјavanja, razvoju socijalnog preduzetništva i socijalnom uklјučivanju teže zapošlјivih lica koja će imati prioritet u uklјučivanju u mere aktivne politike zapošlјavanja. 

Nezaposlena lica iz kategorije teže zapošlјivih, na koje se ova subvencija može primeniti su: mladi do 30 godina starosti, stariji od 50 godina, Romi, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni, žrtve porodičnog nasilјa, viškovi zaposlenih i lica koja posao traže duže od 18 meseci. Lokalni akcioni plan zapošlјavanja daje šansu i licima sa dobrom poslovnom idejom koja žele da započnu posao, mladima kojima je to prvo zaposlenje, postojećim privrednim subjektima koji imaju potrebu za novim zapošlјavanjem ili novim profilima, kao i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom  posredstvom organizovanja javnih radova“, saopšteno je sa sednice Gradskog veća.

Na sednici je data saglasnost Gradskoj upravi za investicije za pokretanje postupka javne nabavke za radove na revitalizaciji i proširenju braunfild lokacija u staroj industrijskoj zoni Kragujevac. Procenjena vrednost radova je 93,8 miliona dinara. 

U realizaciji projekta za razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture koji finansira Evropska unija preko programa EU PRO, grad Kragujevac učestvuje sa 17.800.000 dinara, a “UNOPS EUPRO“ sa 76.000.000 dinara. Reč je o izgradnji komunalne infrastrukture i saobraćajnica koje treba da povežu stare i nove lokacije u industrijskoj zoni što će biti od velikog značaja za postojeće i potencijalne investitore, a naselјe Ilina Voda biće priklјučeno na novi vodovod“, saopštilo je Gradsko veće.  

Saglasnost je data i za pokretanje postupka javne nabavke za pružanje usluge ekspertize i izrade projekta sanacije mosta preko reke Lepenice, koji se nalazi ispred glavnog ulaza kompanije FCA Srbija. Sredstva za ovu namenu u iznosu od oko 5 miliona dinara obezbedili su “UNOPS EUPRO“ i lokalna samouprava. Iz lokalne samouprave poručuju da će se izradom tehničke dokumentacije za sanaciju mosta preko reke Lepenice stvoriti uslovi za njegovu rekonstrukciju. 

Gradsko veće je usvojilo i Program lokacija za postavlјanje autobuskih stajališta na teritoriji grada Kragujevca. Programom je predviđeno da bude postavljeno 113 autobuskih stajališta u užem i širem gradskom jezgru. Plan je autobuska stajališta budu opremljena propratnom opremom koja uklјučuje nadstrešnice i uređene parterne površine, informacioni pano, saobraćajnu signalizaciju, korpu za otpatke.