Info

I stranci mogu da se prijave za izgradnju Severne obilaznice i Gružanskog koridora - Država traži strateškog partnera

Autor: InfoKG
10:15 | Ponedeljak, 04 10 2021

Vlada Srbije donela je Uredbu o kriterijumima i načinu izbora strateškog partnera za Projekat Izgradnje Severne obilaznice oko Kragujevca i izgradnje državnog puta I reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA-A5 (E-761) u Mrčajevcima.

Kako je navedeno, strateškog partnera bira Vlada, na predlog Radne grupe, podršku pruža Ministartsvo građevinarstva.

Podnosilac prijave može biti domaće ili strano pravno lice, konzorcijum domaćih i/ili stranih pravnih lica. Mora da ispunjava niz opštih i posebnih kriterijuma. Jedan od njih je da mora da koristi najmanje 50 odsto domaćeg materijala, angažuje domaću radnu snagu, podizvođače. Posebni kriterijumi podrazumevaju ljudske resurse, rok izvođenja radova i metodologiju.

Radna grupa Vlade utvrđuje sadržinu Javnog poziva, a takođe i otvara i ocenjuje prijave. Vladi se dostavlja izveštaj, nakon čega se donosi odluka i zaključuje ugovor.

Izvor: EKAPIJA