Info

INTERVJU - IVICA MOMČILOVIĆ: Nivo ulaganja u komunalnu infrastrukturu u 2020. godini bio na najvišem nivou

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Nedelja, 10 01 2021

Portal InfoKG objavljuje seriju razgovora sa kragujevačkim političarima. Sumiramo godinu za nama, komentarišemo aktuelnu situaciju u gradu i prenosimo vam njihova očekivanja za 2021. godinu.

Na naša pitanja danas odgovara Ivica Momčilović, predsednik Gradskog odbora Socijalističke partije Srbije.

Za nama je teška godina, ekonomija je pogođena pandemijom COVID-a 19. Prokomentarišite kako se to najviše odrazilo na Kragujevac i kakva su očekivanja povodom toga kako će se grad nositi s posledicama iste u 2021. godini.

- Godina za nama je bila jako teška u svakom pogledu, verujem da niko nije očekivao ovako kompleksan i težak razvoj događaja. Oni su pre svega povezani za pandemijom COVID-a 19. Nažalost, borba sa pandemijom i dalje traje, prioriteti su očuvanje zdravlja i života ljudi, ali i borba za vraćanje života u normalu. Kad to kažem, pre svega mislim na potpunu normalizaciju funkcionisanja privrede grada u svim oblastima, koja nam je više nego potrebna. Naravno da je smanjena privredna aktivnost uticala i na budžet grada Kragujevca. U tom delu ne verujem da je bilo prevelike razlike ni u jednom gradu ili opštini na svetu, uzimajući u obzir razmere i posledice pandemije. Kroz deo svojih nadležnosti koje kao lokalna samouprava imamo, pokušali smo da putem odricanja od određenih prihoda grada olakšamo i ublažimo posledice koje su, po mom mišljenju, do sad najviše uticale na ugostitelje, hotelijere i međusobno uvezane i zavisne delatnosti, ali i na sve ostale. I pored tako složenih i teških okolnosti, uspeli smo da obezbedimo nesmetano funkcionisanje i ozbiljna ulaganja u komunalnu infrastrukturu grada. Kad ovo kažem mislim na mnogo toga,ali bih istakao više od stotinu asfaltiranih ulica, oko 430.000.000 dinara uloženih u vodovodnu i kanalizacionu mrežu u Kragujevcu, od čega su ulaganja grada bila oko 60 procenata ukupnog iznosa, dok je ostatak obezbedila država, kao i završetak prve nadzemne garaže u gradu.

Pred kraj godine Kragujevčani su saznali da će u narednoj plaćati skuplje porez, odvoženje smeća, vodu u parking. Komentar na ove odluke.

- Godina koja je pred nama će biti teška i mislim da niko u potpunosti ne može predvideti razvoj događaja u istoj. Imajući u vidu da je vakcinacija već započela, verujem i nadam se da će obezbediti preuzimanje veće kontrole nad pandemijom, kako u svetu, tako i kod nas. Mislim da će se posledice krize osećati i u ovoj godini, ali sam umereni optimista i, na osnovu projektovanih prihoda grada i planiranih ulaganja države, verujem da će Kragujevac naći način da nastavi da normalno funkcioniše i da se umereno razvija. Protekla godina je bila godina teških odluka za nas naročito u delu koji se odnosi na neminovno povećanje cena poreza, vodovodnih i kanalizacionih usluga, parkiranja i odnošenja smeća. Iako građani na izborima biraju buduće nosioce odgovornosti za funkcionisanje grada među različitim političkim činiteljima, strankama ili partijama, udruženjima, pokretima i slično, ljudi koji preuzimaju nakon toga odgovornost za funkcionisanje gradova, a birali su ih građani, sve češće se moraju ponašati više kao menađžeri, a manje kao političari. Grad Kragujevac je više od šest poslednjih godina na različite načine, a pre svega kroz ozbiljne uštede i bolju organizaciju procesa, smanjenje broja zaposlenih u javnom sektoru koji nisu deo osnovne delatnosti, uspevao da pored ozbiljnih ulaganja u mehanizaciju i opremu, a tu pre svega mislim na tadašnje JKP „Čistoća“ pa i JKP „Vodovod i kanalizacija“ održi cene usluge po kojima je bio na samom dnu gradova i opština u Srbiji. Ako uzmemo primer samo Beograda i Novog Sada, sa kojima Kragujevac želi da se poredi, a možemo i druge manje gradove, videćemo da je cena vode za piće koju plaćaju beograđani viša za 40 odsto, a cena koju plaća privreda Novog Sada za čak 64 odsto. Slično je i sa odnošenjem smeća i parkingom, kod kojih, iako su ulazni parametri koji utiču na formiranje cene usluge uvećavani u više navrata, proteklih godina nije bilo povećanja cene usluge. Povećanje je usledilo nakon što su svi ekonomski razlozi upozoravali da bi dalje odlaganje ove odluke moglo da ima neželjenje i nepovratne posledice. Kada govorimo o porezu, radi se o usklađivanju stope poreza koja je sada na nivou gradova kao što su Beograd, Novi Sad, pa i mnogi drugi manji gradovi i opštine u Srbiji.

Koje dobre stvari biste izdvojili koje su se desile gradu u 2020. godini?

- Najvažniji je nivo ulaganja u komunalnu infrastruktu. U prošloj godinu je bio na najvišem nivou u poslednjih šest godina. Građevinska sezona trajala je do kraja godine i nastaviće se dok god vremenski uslovi to dozvole. Naši sugrađani u naseljima i selima koja imaju decenijski problem makadamskih puteva danas hodaju asfaltiranim ulicama. Nismo zanemarili ni centralna gradska naselja, mislim na blok „Voje Radića“, koji više nije ruglo već slika i prilika tog dela grada. Izgrađena je nova vodovodna i kanalizaciona mreža tamo gde je nije bilo i, ponoviću, završena je prava javna garaža čiji se pozitivni efekti u aspektu parkiranja u gradu već osećaju, iako je to samo deo onoga što planiramo u budućnosti u ovoj oblasti.

Mimo pandemije, kakva su vam očekivanja od 2021. godine, kako će živeti Kragujevčani?

- Najiskrenije se nadam da ćemo se u 2021. godini vratiti starim navikama i normalnom načinu života pre svega. Najvažnije je da privreda ne trpi dodatne pritiske i da se njena aktivnost, koja je motor pokretač svega ostalog, polako poveća. Na kom nivou će to biti, videćemo.

Da li je realno očekivati prevremene lokalne izbore u godini koja je pred nama?

- Naš zadatak je da se fokusiramo na razvoj grada i njegovo funkcionisanje, to je naša obaveza prema Kragujevčanima. A na izborima će građani Kragujevca, kao i uvek do sada, ocenjivati naš rad kad god da oni budu.