Info

Istraživači iz Kragujevca i Rijeke izrađuju softver za praćenje širenja virusa COVID 19 (FOTO)

Autor: Jovana Mladenović
10:00 | Utorak, 28 07 2020

U parku Rektorata Univerziteta u Kragujevcu održana je prezentacija projekta "Upotreba regresivne veštačke inteligencije i metoda mašinskog učenja u modeliranju širenja virusa COVID 19 - COVIDAI". Na njemu rade istraživači ovdašnjeg i Univerziteta u Rijeci, dok Klinički centar u tom gradu ima ulogu u formiranju baze podataka i pružanju kliničke podrške. Upotrebom procena dobijenih putem algoritama veštačke inteligencije, zdravstveni radnici će moći da se opredele za uspešnije strategije u borbi sa virusom.

Projekat se realizuje od jula do decembra 2020. godine, uz pomoć odobrenog budžeta od 38.000 evra, koji je obezbedila Centralna evropska inicijativa.

Koristeći nove IT tehnologije, veštačku inteligenciju (AI) i mašinsko učenje (ML), projekat COVIDAI će pomoći u borbi i smanjenju efekata pandemije virusa Korona sakupljanjem medicinskih podataka sa ciljem bolje dijagnostike. 

Projekat podrazumeva zajedničko razvijanje modela za predviđanje širenja virusa COVID 19 na Univerzitetu u Kragujevcu i Univerzitetu u Rijeci, dok će Klinički centar u Rijeci imati ulogu u formiranju baze podataka i pružanju kliničke podrške. Prilikom implementacije projekta, komunikacija sa ustanovama javnog zdravlja Centralno evropske inicijative biće od ključnog značaja, kako bi se modeli što bolje prilagodili krajnjim korisnicima.

Širenje korona virusa okupiralo je pažnju svetskog stanovništva. Pravilno modeliranje širenja virusa od izuzetnog je značaja za predviđanje njegovog uticaja.

Dok uobičajeno, statističko modeliranje, obezbeđuje zadovoljavajuće modele, ono ipak ne razume kompleksnost unutar prikupljenih podataka. Metodi veštačke inteligencije se prilagođavaju i oblikuju prema podacima, omogućavajući prikupljanje informacija koje nije moguće prikupiti uobičajenim putem. 

Upotrebom procena dobijenih putem algoritama veštačke inteligencije, zdravstveni radnici će moći da se opredele za uspešnije strategije u borbi sa virusom COVID 19. 

Cilj ovog projekta je pronalaženje optimalnog regresionog modela za procenjivanje širenja virusa COVID 19, kroz tri dimenzije: broj zaraženih pacijenata, broj preminulih pacijenata i broj oporavljenih pacijenata.

Krajnji cilj projekta je stvaranje prediktivnih modela, kao i određivanje kvaliteta modela dobijenih različitim tehnikama u pokušaju ne samo da se modelira širenje virusa COVID 19, već da se utvrde najbolje moguće tehnike modeliranja veštačkom inteligencijom, koje će se koristiti u budućim predviđanjima širenja epidemije. Ovi modeli će biti od presudnog značaja u slučaju širenja pandemije za sve zainteresovane strane, kao što su nacionalne zdravstvene ustanove, bolnice, epidemiolozi...