Info

Istraživači sa PMF-a uključeni u vodeća svetska istraživanja bolesti srca

Autor: Jovana Mladenović
11:00 | Sreda, 05 12 2018

Zahvaljujući ugovoru o naučno-tehničkoj saradnji na Horizont 2020 projektu SilicoFCM, zaključenom između Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu i Istraživačko razvojnog centra za bioinženjering BioIRC, istraživači sa Instituta za matematiku i informatiku će u naredne tri godine biti uključeni u vodeća svetska istraživanja bolesti srca.

U okviru ovog projekta saradnici Centra za računarsko modelovanje i optimizaciju (CERAMO) imaju zadatak da razviju višeskalni računarski model srčanog mišića, koji će omogućiti otkrivanje uticaja pojedinih genetskih poremećaja na rad srca. Predvođeni profesorima Bobanom Stojanovićem i Milošem Ivanovićem, priliku da postanu deo međunarodnog istraživačkog tima je dobilo i troje studenata master studija informatike: Danica Prodanović, Mladen Marić i Lazar Vasović. Oni će u saradnji sa vodećim svetskim stručnjacima raditi na razvoju metoda i softvera koji će povezati eksperimentalna zapažanja, računarske modele i kliničku primenu.

Krajnji cilj projekta SilicoFCM jeste platforma za in silico klinička ispitivanja nasledne kardiomiopatije, koja će pri analizi podataka u obzir uzeti sveobuhvatnu listu osobina specifičnih za pacijenta (genetske, biološke, farmakološke, kliničke, slike i druge specifične aspekte pacijenta), a sve kako bi se optimizovala i testirala strategija lečenja pacijenta, maksimizovao pozitivan ishod terapije, izbegli negativni efekti, sprečila iznenadna srčana smrt i kako bi se skratilo vreme od početka lečenja do postizanja željenih rezultata.

Istraživačko razvojni centar za bioinženjering BioIRC se već dugi niz godina bavi razvojem softvera za medicinske aplikacije, posebno u oblasti kardiovaskularne medicine. Pokretanjem SilicoFCM projekta, ovaj kragujevački centar je stao na čelo međunarodnog multidisciplinarnog tima sačinjenog od vodećih univerziteta, naučno-istraživačkih instituta, klinika i kompanija iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država.