Info

Javni konkurs: Traži se novi načelnik Gradske uprave za urbanizam

Autor: Jovana Mladenović
12:00 | Četvrtak, 22 08 2019

Gradsko veće raspisalo je Javni konkurs za postavljanje načelnika Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine koji bi na toj funkciji trebalo da bude narednih pet godina.

Za mesto službenika na položaju-načelika Uprave može da konkuriše lice koje je punoletni državljanin Srbije, sa opštom zdravstvenom sposobnošću i nije krivično osuđivano. Takođe, potrebno je da ima visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke, arhitektonski, građevinski ili fakultet za oblast prostornog planiranja, položen državni stručni ispit i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Podsetimo, 8. avgusta došlo je do hapšenja zbog sumnje da se "petljalo" sa legalizacijom objekata, kada je slobode, između ostalih, lišen tadašnji načelnik Gradske uprave za prostorno planiranje, urbanizam, izgradnju i zaštitu životne sredine Tomislav Spasenić. On je tog dana podneo ostavku. Nekoliko dana potom, diplomirana pravnica Ljiljana Sekulić imenovana je kao vršilac dužnosti te funkcije, najduže na tri meseca.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu i adresi internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas u ”Večernjim novostima” (21. avgust).

Prijave u kojima je potrebno navesti broj telefona i elektronsku adresu (ukoliko postoji) sa kompletnom dokumentacijom, slati u zatvorenoj koverti Gradskom veću, sa naznakama:

Konkursna komisija će po okončanom izbornom postupku u roku od 15 dana, sačiniti listu kandidata za izbor i istu dostaviti Gradskom veću na odlučivanje.

Načelnika Gradske uprave postavlja Gradsko veće, u roku od 15 dana od dana prijema liste kandidata od strane Konkursne komisije, na period od pet godina.

Dodatna obaveštenja, uslove, spisak konkursne dokumentacije i ostale detalje možete pronaći na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Kragujevca (OVDE).