Info

Javni poziv za upis mališana u privatne vrtiće uz subvencije sa liste čekanja od 62 do 100 bodova

Autor: Jovana Mladenović
14:30 | Utorak, 16 10 2018

Gradska uprava za vanprivredne delatnosti uputila je Javni poziv za podnošenje Zahteva za priznavanje prava na naknadu dela troškova za boravak dece u privatnim predškolskim ustanovama, za decu koja se nalaze na Izvodu iz Liste čekanja od 62 do 100 bodova.

Obrazac Zahteva se može preuzeti sa sajta grada Kragujevca, gde su objavljeni i raspoloživi kapaciteti privatnih predškolskih ustanova, na osnovu kojih će se roditelji izjašnjavati i popunjavati zahtev.

Zahtevi se podnose do 29. oktobra Gradskoj upravi za vanprivredne delatnosti, ulica Cara Lazara broj 15, radnim danima od 9 do 14 sati.

Dodatne informacije i pojašnjenja mogu se dobiti na telefon 034/302-288.