InfoFoto: Zoran Petrović

JEZERO BUBANJ MENJA IZGLED: Trim i pešačke staze, pločnici, platforme za ribolov

Autor: Jovana Mladenović
09:00 | Subota, 06 10 2018

Jezero Bubanj uskoro će dobiti nove zanimljive sadržaje putem projekta razvoja njegovog turističkog potencijala vrednog 15 miliona dinara. Predviđena je izgradnja servisno–interventnih saobraćajnica, popločanih površina, trim i pešačke staze uz zapadnu obalu i platforme za sportski ribolov.

Ugovor o finansiranju projekta Razvoj turisitičkog potencijala “Jezero Bubanj“ u Beogradu su, između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i grada Kragujevca, potpisali državni sekretar Miroslav Knežević i zamenik gradonačelnika Ivica Momčilović. Ministarstvo se ugovorom obavezalo da će za izradu projektno–tehničke dokumentacije, troškove opremanja prostora i uređenje zemljišta  izdvojiti 15 miliona dinara, a sredstva su odobrena u okviru subvencija i dotacija namenjenih razvoju turizma.

Cilj ovog projekta sa kojim je grad Kragujevac konkurisao je unapređenje uslova za rekreaciju i bavljenje sportom, ali i unapređenje uslova za razvoj turizma.

Jezero Bubanj, čija je površina vodenog ogledala preko tri, a parka blizu deset hektara, dragoceno je prirodno dobro, bogato ribom i prirodno je stanište za razne vrste ptica. Iako je prostor na atraktivnoj lokaciji, zbog manjka sadržaja, do sada je privlačio uglavnom ribolovce i stanovnike obližnjih naselja.

Projektom urbane obnove i revitalizacije predviđena je izgradnja servisno – interventnih saobraćajnica, popločanih površina, trim staze, pešačke staze uz zapadnu obalu i platforme za sportski ribolov.