InfoFoto: Arhiva

JSP poslao 20.000 opomena pred utuženje

Autor: InfoKG
12:00 | Sreda, 13 11 2019

Javno stambeno preduzeće Kragujevac poslalo je oko 20.000 opomene pred utuženje korisnicima koji nisu izmirili svoja dugovanja za komunalne usluge. Rok za naplatu je 5. decembar, a protiv svih građana koji do tada ne izmire svoje obaveze biće pokrenut postupak prinudne naplate, piše RTK.

To se odnosi na korisnike koji duguju više od 1.500 dinara za vodosnabdevanje i više od 9.000 dinara za grejanje.

Na opomenama će stajati dug, koji su građani napravili od osnivanja sistema objedinjene naplate zaključno sa potrošnjom, odnosno sa svim uslugama koje su koristili do septembra 2019.”, izjavila je za RTK direktorka JSP Kragujevac, Snežana Ćirković. 

Grad Kragujevac je prošle godine omogućio građanima reprogram svih dugovanja pod povolјnim uslovima. Međutim, dosta korisnika tu mogućnost nije iskoristilo. 

Građani koji ne izmire svoja dugovanja, a nakon dobijene saglasnosti od naših partnera u sistemu objedinjene naplate, Energetike i JKP “Šumadija”, pokrenuće se izvršni postupak. Od njih će zavisiti iznad kog limita dugovanja će se vršiti utuživanje, odnosno pokretanje izvršnih postupaka”, rekla je Snežana Ćirković.

Iz Javnog stambenog preduzeća Kragujevac poručuju građanima da na vreme izmire svoja dugovanja kako bi izbegli neprijatne situacije i sudske postupke.

Izvor: RTK