InfoFoto: pexels.com/vidalbalielojrfotografia

Jun - Mesec roditeljstva: Svako treće dete fizički kažnjavano, 60% nema podršku očeva u učenju i igranju

Autor: Jovana Mladenović
13:00 | Nedelja, 06 06 2021

Tokom juna - Meseca roditeljstva, ove godine UNICEF sa partnerima u centar pažnje javnosti podjednako stavlja i potrebe roditelja i potrebe dece ranog uzrasta za kvalitetnim orbitama podrške na koje mogu da računaju onda kada im je napotrebnije. Roditeljima koji se bore sa siromaštvom, nezaposlenošću, bolešću, diskriminacijom, a sada, usled aktuelne pandemije, sve više i sa uznemirenošću, zabrinutošću ili depresijom, roditeljstvo može da predstavlja izazov, ali i rizik po odrastanje malog deteta.

Podaci govore da, iako se 90 odsto roditelja u Srbiji slaže da fizičku kaznu nije potrebno primenjivati, još uvek svako treće dete u uzrastu od tri do četiri godine trpi fizičko kažnjavanje. Više od polovine dece, odnosno čak 60 odsto dece u uzrastu od dve do četiri godine nema podršku očeva u igranju i učenju. U domaćinstvima koja žive u siromaštvu tek polovina dece do pet godina ima tri ili više knjige u poređenju sa čak 90 odsto dece koja imaju ove prilike u bogatijim slojevima društva. Takođe, 60.000 male dece u Srbiji suočava se sa razvojnim rizicima i poteškoćama, te je njihovim porodicama potrebna intezivnija podrška.

Roditelji su u protekloj godini puno naučili o nošenju sa izazovima i stresom u kriznim okolnostima, ali je i dalje jasno naglašena potreba za kvalitetnom sistemskom brigom o roditeljstvu i emocionalnoj dobrobiti svih onih koji se staraju o deci. Brigom o roditeljstvu radi se i na prevenciji grubog postupanja sa decom i razvojnih rizika kod dece – jedno je od osnovnih polazišta Programa "Podrška podsticajnom roditeljstvu kroz igru“, koji sprovodi UNICEF sa nacionalnim i lokalnim partnernima u Srbiji u 33 opštine.

Program deluje u pravcu unapređenja politika i procedura obezbeđivanja kontinuiteta, kvaliteta, dostupnosti podrške svim porodicama, kroz povezivanje relevantnih sistema podrške i aktera u zajednici, kako bi se obezbedili uslovi za najbolji početak za svako dete.

„Podrška roditeljima u periodu ranog detinjstva dece globalno, a i nacionalno, prepoznata je kao relevantna i efikasna strategija za smanjivanje socijalnih nejednakosti, nasilja nad decom i održivi razvoj“, kaže Josi Ečheveri Burkhart, zamenica direktorke UNICEFa-a u Srbiji.

Specijalna savetnica premijerke za Agendu 2030, Slavica Đukić Dejanović naglašava: „Da bi Program podsticajnog roditeljstva za decu ranog uzrasta u potpunosti zaživeo u praksi neophodna je snažna intersektorska saradnja, ali i da ovakvi programi, za početak bar simbolično, dobiju stavku u projektovanju budžeta resornih ministarstava i lokalnih samouprava“.

Stručna javnost koja se okupila oko zajedničkog cilja – usaglašena briga o dobrobiti porodica sa malom decom – podseća da je podrška roditeljima u utvrđivanju podsticajnih roditeljskih praksi u svakom društvu ne samo prioritet već i jedno od najisplativijih ulaganja u održivi razvoj društva koji ostvaruje visok povraćaj uloženog, ukoliko se desi u prvim godinama života deteta, dok je prozor neizmernih razvojnih mogućnosti otvoren.

Državna sekretarka Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, Milka Milovanović Minić, pozdravila je Mesec roditeljstva naglasivši: „Program Podrške podsticajnom roditeljstvu vidimo kao priliku da pređemo put od dokaza do prakse. Roditelji su ti koji na prvom mestu mogu da izvrše odlučujući, dragocen uticaj na razvoj deteta, kao i da osiguraju uspeh budućih generacija“.