Kako do DOZVOLE ZA KRETANJE tokom policijskog časa?

Utorak, 07 April 2020 13:00Autor: Jovana Mladenović

Kragujevčani kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa za to pravo moraju se obratiti Gradskoj upravi i priložiti dokumenta koja opravdavaju razlog za izdavanje ove dozvole.

Građani Kragujevca kojima je potrebna dozvola za kretanje u vreme policijskog časa, a radi pružanja usluga – nega bolesnog lica (pomoći u kući – usluga socijalne zaštite, ali i direktno ugovorena pomoć između dva fizička lica ) i usluga personalne asistenicije i ostvarivanje roditeljskog prava posle razvoda potrebno je da se zahtevom obrate Gradskoj upravi i dostave dokumenta koja potvrđuju razlog za izdavanje ove dozvole.

Dozvola se može dobiti samo na osnovu akta Centra za socijalni rad i proslediti isključivo na e-mail dozvolazakretanje@kg.org.rs. U zahtevu je potrebno precizno navesti adresu kretanja, vreme odnosno koliko sati je neophodno za pružanje usluge, potrebnu dokumentaciju kojom se može utvrditi identitet lica, kao i akt nadležne ustanove/organizacije socijalne zaštite za pružanje usluge iz sistema socijalne zaštite, kako bi lokalna samouprava mogla u što kraćem roku da odgovori na zahteve građana.

Lica kojima je potrebna ova vrsta pomoći, zahtev sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom, kao i podatke o osobi koja pruža pomoć podnose na mejl dozvolazakretanje@kg.org.rs. 

Jedinica lokalne samouprave je dužna da nakon provere podataka, zahteve dostavi Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje će nakon provere zahteve proslediti Ministarstvu unutrašnjih poslova radi izdavanja dozvole.

Zahtve za dozvolu za kretanje u vreme policijskog časa mogu podneti i roditelji koji na osnovu konačne sudske presude preuzimaju i vraćaju dete drugom roditelju u vreme zabrane kretanja. 

Najnovije vesti iz ove kategorije

f