Info

Kandidat za direktora JKP Šumadija ukazuje na nezakonitosti i propuste u radu Komisije za odabir, pravobranilac neupućen

Autor: Jovana Mladenović
14:13 | Subota, 19 06 2021

Jedan od kandidata na konkursu za direktora JKP Šumadija, Dejan Raonić, obratio se gradskom pravobraniocu Branku Petronijeviću kako bi ukazao na potencijalno kršenje Zakona o javnim preduzećima od strane Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora. Raonić navodi da je među kandidaturama koje Komsisija razmatra i ona koja, prema opravdanim sumnjama, pripada kanidatu koji ne ispunjava zakonske uslove - "da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća", te je ista trebalo da bude odbijena. I dok Raonić izražava sumnju u neutralnost Komisije i smatra da postoji favorizovanje kandidata po svaku cenu, odgovor pravobranioca je da on nije ovlašćen da utiče na rad Komisije, a naročito što mu u ovom momentu nije poznato koja su se lica kandidovala.

Komisija za izbor direktora JKP Šumadija razgovore sa kandidatima obaviće 20. juna, nakon čega predlog o budućem direktoru dostavlja Skupštini grada na razmatranje i odlučivanje. Portal InfoKG, podsetimo, pozivajući se na sopstvene izvore, pisao je da su kandidati Marko Vujnović, Milun Petković, Slavoljub Jelić i Dejan Raonić, a da ima indicija da Vujnovićeva radna biografija pokazuje da ne ispunjava uslove za direktora. 

Bilo bi celishodno da pre tog datuma (20. juna) reagujete u skladu sa Vašim ovlašćenjima, napisao je u obraćanju pravobraniocu Raonić.

Raonić je, podsetimo, na istu temu već preko suda tražio pravdu tuživši Grad. Viši sud prošle godine je po drugi put (u ponovljenom postupku) poništio rešenje Skupštine grada Kragujevca iz 2017. godine o imenovanju Nemanje Dimitrijevića na mesto direktora JKP Šumadija, upravo iz razloga što on kao kandidat nije ispunjavao uslov "da ima najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća". Na to je sada podsetio i pravobranioca, koji mu je odgovorio da presuda kojom je poništen izbor Nemanje Dimitrijevića za direktora nije pravosnažna, pošto Apelacioni sud još uvek nije odlučio o žalbi Grada na predmetnu presudu.

Raonić dalje navodi da će sigurno, kao zainteresovana strana i učesnik na konkursu, preduzeti sve zakonske mere kako bi zaštitio svoje interese, i na taj način i interese lokalne samouprave po pitanju poštovanja zakona i očuvanja njenog ugleda. 

Pravobranilac ostaje pri svome da bi bilo kakva reakcija njegova reakcija u ovom momentu bila preuranjena i predstavljala bi direktno mešanje u rad Komisije.