Info

Klinički centar Kragujevac zapošljava 16 medicinskih i nemedicinskih radnika

Autor: Branko Vukašinović
10:00 | Četvrtak, 22 07 2021

Klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za prijem u radni odnos ukupno 16 medicinskih i nemedicinskih radnika. Potrebni su po jedan lekar specijalista fizikalne medicine i doktor medicine, strukovni fizioterapeut, viši medicinski tehničar, majstor održavanja i operater u kontakt centru, kao i tri medicinska tehničara opšteg smera, dva socijalna radnika i pet pomoćnih radnika. Rok za podnošenje prijava je 29. jul.    

Lekar specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije biće zaposlen na određeno vreme, do povratka zaposlenog sa dužeg odsustva, sa punim radnim vremenom za potrebe Službe za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.

Doktor medicine biće primeljen na određeno vreme u trajanju od 12 meseci sa punim radnim vremenom za potrebe Centra za gastroenterohepatologiju Кlinike za internu medicinu.

Zbog povećanog obima posla na određeno vreme u periodu od 12 meseci sa punim radnim vremenom biće zaposlen jedan strukovni / viši fizioterapeut radi popune radnog mesta fizioterapeuta za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra u Кragujevcu.

U radni odnos na određeno vreme do povratka zaposlenih sa dužeg odsustva sa punim radnim vremenom biće zaposlen jedan medicinski tehničar opšteg smera za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju.

U radni odnos na određeno vreme do povratka zaposlenih sa dužeg odsustva sa punim radnim vremenom biće zaposlen po jedan strukovni viši medicinski tehničar opšteg smera za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju, medicinski tehničar opšteg smera za potrebe Centra za urgentnu medicinu i medicinski tehničar opšteg smera za potrebe Кlinike za urologiju, nefrologiju i dijalizu.

Konkurs je raspisan i za dva socijalna radnika za prijem u radni odnos, zbog povećanog obima posla, na određeno vreme u periodu od 12 meseci sa punim radnim vremenom. 

Majstor održavanja (srednja stručna sprema - elektro smer) biće zaposlen na određeno vreme u trajanju od 18 meseci sa punim radnim vremenom.

Na određeno vreme na period od 6 meseci sa punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 meseca biće zaposleno 5 pomoćnih radnika (osnovna škola).

Na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom biće zaposlen jedan operater u kontakt centru. 

Sve informacije o uslovima konkursa i načinu prijavljivanja zainteresovani mogu pronaći na sajtu Kliničkog centra Kragujevac, na kom će biti objavljeni i konačni rezultati konkursa.