Info

Klinički centar zapošljava struku i nemedicinski kadar, otvorene brojne pozicije

Autor: Jovana Mladenović
14:00 | Četvrtak, 17 06 2021

Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je oglase za prijem u radni odnos lica medicinske i nemedicinske struke. 

Na određeno vreme, u trajanju od 12 meseci, UKC će zaposliti: 

- Dva doktora medicine za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju
- Jednog doktora medicine za potrebe Centra za nefrologiju, Klinike za urologiju, nefrologiju i dijalizu
- Jednog tehničara održavanja informacionih sistema (srednja školska sprema – IV stepen tehničke struke) za potrebe Službe za ekonomsko- finansijske poslove
- Jednog diplomiranog fizičara za potrebe Službe za radiološku dijagnostiku
- Jednog daktilografa - srednja školska sprema, za potrebe Centra za onkologiju i radioterapiju
- Dva radnika na obezbeđenju (srednja stručna sprema)
- Osam pomoćnih radnika – osnovna škola, koji će raditi na nezi bolesnika
- Jednog tehničara održavanja odeće, osnovna škola, za potrebe Odseka za pranje rublja Službe za tehničke poslove.

Na određeno vreme u trajanju od 6 meseci UKC će zaposliti:
- Pet pomoćnih radnika – osnovna škola, koji će raditi na nezi bolesnika.

Na neodređeno vreme UKC će zaposliti: 

- Jednog lekara specijalistu psihijatrije za potrebe Klinike za psihijatriju
- Jednog doktora medicine za potrebe Klinike za hematologiju.

Oglase za posao UKC Kragujevac objavio je juče i otvoreni su 8 dana. Sve detalje možete pronaći na sajtu Kliničkog centra (www.kc-kg.rs).